Aktuality

13. února 2011

Albertov čeká proměna

Albertov čeká proměna Pokud vyjdou záměru Karlovy univerzity, dosud málo využívané části Albertova by se v nejbližších letech měly podstatně změnit. Místo provizorních přízemních budov vyrostou dvě centra.
 

V univerzitním areálu na Albertově se kromě vznosných budov ústavů, navržených v letech 1901-1904 pro Ferdinandovu (německou) univerzitu a Karlovu (českou) univerzitu, nachází i několik provizorních staveb, často dřevěných a značně zchátralých. Jeden z bloků tvoří menza a bývalá kolej u ulice Albertov, druhý pak jednopodlažní dřevěné baráky a budova experimentálního centra z prefabrikovaných dílů u ulice Horské.

Na podzim loňského roku byl předložen návrh na nové zastavění těchto ploch dvěma centry - Biocentrem a Globcentrem (centrum studia globálních změn), které by společně využívaly fakulty UK - Přírodovědecká, 1. lékařská a Matematicko-fyzikální. V říjnu a listopadu byl návrh k dispozici v rámci veřejného projednávání posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA), ze kterého jsou převzaty i některé obrázky. Cílem výstavby je především soustředit výuku a výzkum z nevyhovujících a stísněných prostor v okolních budov. Náklady na výstavbu by měly převýšit jednu miliardu Kč, o zdrojích financování se teprve jedná.

Podrobnější obrazová dokumentace současného stavu i zamýšlené výstavby je ve fotogalerii http://www.vinohrady.cz/aktuality/nove-stavby-na-albertove--fotogalerie.aspx.

Odkazy:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA748 - dokument EIA

http://www.natur.cuni.cz/faculty/veda-a-vyzkum/vyzkum/biocentrum-a-globcentrum - informace na stránkách UK

Obr: Studie Globcentra (více obrázků ve fotogalerii)