Aktuality

29. dubna 2010

Bude se na 1. máje na Vinohradech demonstrovat?

Zamyšlení nad tím, jak jeden člověk zvládne tři demostrace a pět pochodů naráz, ale taky nad politickými stranami, které ohlašují shromáždění ve velkém a omezují shromažďovací práva ostatních.
 

První květen je tradičně jedno z dat, kdy se očekávají různé demonstrace, shromáždění a průvody, ať již pořádané ultralevicí nebo ultrapravicí (které se v tomto jakoby prolínají). Vinohradská náměstí jsou bohužel oblíbenými místy pro tyto výlevy, zhusta lemované střety demonstrantů a antidemostrantů v kombinaci s policejními těžkooděnci. Važme si však toho, že máme svobodu shromažďování a také svobodu nikam nejít, což my pamětníci oceňujeme obzvláště.

Dojde tedy v sobotu 1. května k nějakým demonstracím, případně k nepokojům, abychom mohli večer ve zprávách říkat "Jé, hele, to je u nás"? Podle dokumentu pravidelně aktualizovaného na webových stránkách magistrátu hlavního města se na vinohradských náměstích bude konat několik shromáždění a ulicemi projde i řada průvodů. Např. od 8 do 11 na náměstí Jiřího z Poděbrad a od 11 v sadech Svatopluka Čecha oslavuje Dělnická strana sociální spravedlnosti Svátek práce, od 11 na náměstí Míru pan (nebo možná soudruh, nerad bych urazil) Václav Šroub svolal shromáždění k připomínce justiční vraždy chicagských odborářů v roce 1886.

Jak se však lze dočíst dále, tentýž člověk ve stejnou dobu pořádá shromáždění i na náměstí Jiřího z Poděbrad a na Střeleckém ostrově a také organizuje celkem pět průvodů po celém městě. Jde tedy o člověka organizačně nadaného nebo o schizofrenika. Nelze se však na něj zlobit, jestliže prostudujete celý dokument. Proti jeho osmi shromážděním konaným v jeden den den lze nalézt celé stránky ohlášených mítinků na mnoha místech naráz, které zhusta ohlašují dvě největší politické strany na každý den od rána do večera. Naštěstí pro chod města z těchto ohlášených shromáždění se koná minimum. Strany si tímto způsobem zřejmě jen zabírají místa, aby na nich nemohl demonstrovat nikdo jiný. Protože, chcete-li uspořádat demonstraci, nesmí na stejné místo a čas být ohlášena jiná.

A to už může být problém - ústavou zaručené právo shromažďovací bere zasvé, jestliže až do poloviny června nenajdete důstojné místo a rozumný čas, kam byste svou demonstraci nahlásili. A jestliže jí uspořádáte bez ohlášení, snadno se vám stane to, co jsme slýchali v dobách minulých: "Toto shromáždění nebylo povoleno, rozejděte se!"

Pokud k tomu ještě připočtete fakt, že shromáždění jsou ohlašována přímo starosty městských částí nebo jejich zástupci (to v reálu znamená, že to provádějí úředníci placení z eráru), vypadá to na pěknou blamáž. Představte si, že byste přišli na úřad ohlásit shromáždění a místo času a místa řekli, že chcete zabrat všechna místa, která vás napadla a ještě na nich nic není, v čase ode dneška až do nejzaššího termínu, který se dá ohlásit. Tipuji, že budete zdvořile vyprovozeni. Podobně starostové mnoha měst zavedli praxi, kdy sami ohlašují demonstrace jen proto, aby v daném okamžiku a místě nemohli demonstrovat nějací (obvykle pravicoví) extrémisté. Nějak jim ale uchází skutečnost, že tím omezí možnost demonstrovat i všem ostatním. Takhle tedy vypadá shromažďovací právo 20 let poté.

Přitom řešení by bylo nasnadě: každý takto ohlášený termín by byl úřady na místě kontrolován, a pokud by v ohlášenou dobu začátku demonstrace nebyl přítomen ten, kdo demonstraci ohlásil (nebo jeho zmocněnec) a nejméně dva demonstranti, následovala by pokuta v řádu jednotek až desítek tisíc. Myslím, že by se strany rozmyslely zabírat na čtvrt roku na každý den každé myslitelné místo jen proto, aby tam nemohla demonstrovat konkurence.

S. Sojka

Odkazy:

Dokument na stránkách magistrátu - přehled všech ohlášených shromáždění