Aktuality

29. března 2010

Budou v Riegrových sadech kuličkové turnaje?

Budou v Riegrových sadech kuličkové turnaje? Na městskou část se obrátil zájemce, který chce v Riegrových sadech pořádat turnaje v hraní kuliček.
 

Turnaje by chtěl pořádat poblíž restaurace na mlatové ploše, která je v letních měsících užívána jako hřiště petanque, a navrhl i čtyři termíny, v nichž by se turnaje uskutečnily. Na této ploše by vzniklo pět důlků o průměru 10 cm a hloubce 8 cm. Po skončení akce by plocha byla uvedena do původního stavu. Celkem by do léta měly proběhnout čtyři turnaje, v termínech 4. a 25. dubna  a 6. a 16. května.

Návrhem se zabývala komise životního prostředí, která doporučila prověřit možnost vybudování trvalých důlků, podobných, jako se užívají na golfových hřištích, protože hloubení a opětovné zasypávání důlků by vedlo k poškození mlatové plochy. Trvalé důlky by ovšem musely být zakrývatelné a musely by u nich být výstražné cedule, aby se vyloučila možnost zranění neopatrných chodců. Zároveň členové komise navrhovali, aby důlky byly v době mimo konání turnajů přístupné i pro veřejnost, tak aby si případní zájemci (samozřejmě vybavení vlastními kuličkami) mohli také zahrát.

Zbývá už jen jediné - navrhnout, aby uspořádání turnajů stejně jako vybudování důlků bylo označeno jako protidrogová prevence, vypsat a přidělit grant, protože, jak známo, kdo hraje kuličky, nemá čas ani pomyšlení na drogy :-)

(Toto není až taková ptákovina, jak si možná myslíte .. Hrou v kuličky se zabývá Český kuličkový svaz (jeho web na www.kulicky.com), který pořádá mistrovství republiky, a žadatel o pořádání turnajů pan Ondřej Lebowski je v něm hráčem č. 003. Najdete tu oficiální pravidla kuliček i soutěžní řád turnajů včetně doporučené velikosti a tvaru důlků. Takže, chcete-li se umístit v Riegrák Open, měli byste začít trénovat!)