Aktuality

1. dubna 2010

Co nového na Folimance

Co nového na Folimance Zábradlí u Botiče opraví na své náklady městská část. Opravují se i schody ze sadů Boženy Němcové k Folimance.
 

Na nečekané problémy narazila radnice Prahy 2, když chtěla nechat vyměnit zrezivělé kovové zábradlí u Botiče na jinak úplně opravené Folimance.  Zjistilo se totiž, že z celkem více než 250 metrů zábradlí ho jen osmdesát metrů stojí na obecním pozemku, u zbytku jsou dost spletité vlastnické vztahy.

Dalších sto metrů je na hranici mezi pozemky městské části a státního podniku Pražské kanalizace a vodní toky, toho času v likvidaci, a zbytek dokonce mezi pozemky zmíněného PKVT a dalšího likvidovaného státního podniku Sady, lesy zahradnictví. Radnice se sice pokusila kontaktovat likvidátory obou podniků, ale zůstalo to bez odezvy. Přitom právě zde je zábradlí nejvíc poškozeno.

Právě havarijní stav zábradlí vede radnici Prahy 2 k rozhodnutí nechat zábradlí opravit v celé délce na své náklady, přestože z velké části není na jejích pozemcích. V budoucnu by se břehy Botiče měly proměnit tak, aby byl možný přístup až k vodě.

Jak si všiml fotoreportér Vinohrad.cz, opravuje se i v horní části Folimanky. Schodiště v betonovém prodloužení novoměstských hradeb, vedoucí ze Sadů Boženy Němcové (tam, co je odtahové parkoviště) (jak už to tak v parcích bývá) dolů na Folimanku. Schodiště bylo vybudováno při stavbě Nuselského mostu a už bylo ve značně dezolátním stavu. Oprava probíhá péčí hlavního města, což je spravedlivé, když zvážíme, že to jsou městské hradby.