Aktuality

18. dubna 2010

Diskutujte o zklidnění magistrály

Diskutujte o zklidnění magistrály Diskuzní večer na téma zklidnění Severojižní magistrály se koná v úterý 20. dubna v sále Nadace ABF na Václavském náměstí. Za Prahu 2 se zúčastní místostarosta Vondrášek - přinášíme jeho stanovisko.
 

Centrum pro demokracii a rozvoj, občanské sdružení (CEDR) a Česká stavební akademie Praha jsou pořadateli diskuzního večera nazvaného "Zneklidňující návrh na zklidnění Severojižní magistrály v oblasti Národního muzea". V rámci večera budete mít možnost vyslechnout názory odborníků, zastupitelů, politiků i zástupců občanů, stejně tak se budete moci sami zapojit svými dotazy a připomínkami. Diskuzní večer proběhne 20. dubna od 17 do 19 hodin v sídle Nadace ABF na Václavském náměstí 31.

V pozvánce, která ke mě dorazila, je tento návrh označen (byť v uvozovkách) za "jediné možné a správné řešení umožňující znovu spojit komplex Národního muzea s prostorem Václavského náměstí".

Má být přednesen záměr, jak zajistit "dopravní zklidnění SJM, jakož i urbanisticky, architektonicky a dopravně spojit Václavské náměstí s Národním muzeem a napravit tak nesprávné rozhodnutí z období komunistického režimu, která vedla k dopravně nežádoucímu stavu v centru Prahy a zcela nevhodně izolovala budovu Národního muzea od prostoru Václavského náměstí."

Podle pozvánky by mezi diskutujícími měli být náměstek ministra dopravy Eduard Havel, starosta Prahy 1 Filip Dvořák, ing. arch. Petr Durdík z fakulty stavební ČVUT, Michael Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat nebo předseda Strany zelených Ondřej Liška. Poněkud pod čarou se ocitli zástupci Prahy 2, za kterou by se měli zúčastnit místostarostové Václav Vondrášek a Jiří Paluska. Je to příznačné pro tento názorový směr řešení problematiky magistrály, který před lety představoval například tehdejší náměstek primátora Jan Bürgermeister. Řeší pouze zasunutí magistrály za budovu Národního muzea a nehledí na následné prudké zhoršení dopravy na území Prahy 2.

Architekt Vondrášek, zodpovědný v Praze 2 za životní prostředí a územní rozvoj, upozorňuje, že nelze řešit jen situaci u Muzea, ale je třeba řešit celou severojižní magistrálu jako systém a postupovat dílčími kroky k jejímu celkovému zklidnění. Říká, že například Karlovo náměstí je přetíženo díky chybějícímu Dvoreckému mostu (prodloužení ul. Jeremenkova - proti jehovýstavbě se staví Praha 4). Upozorňuje na to, že nynější přetížení magistrály je způsobeno obrovskou výstavbou na Pankráci (kde se aktuálně řeší povolení na výstavbu mrakodrapů), v Karlíně a Holešovicích, podél SJM. Tuto výstavbu je podle něj třeba zastavit do doby jiného řešení (např. okruhy).

Izolované řešení té části magistrály, která jde kolem Muzea, je podle něj nesprávné mj. proto, že na I.P. Pavlova magistrálu překračuje dvojnásobek pěších, než u Muzea. Upozorňuje také na skutečnost, že na magistrále od jihu chybí systém semaforů, který by do centra pustil jen tolik vozidel, kolik projede na zelenou vlnu, aby zde auta nestála v mnohastupech a nekouřila. Při jakémkoli řešení humanizace SJM je třeba brát v potaz ekologické údaje (imise a hluk). Situace imisí je především v Legerově ul. hrozivá a její řešení spěchá.

K vlastnímu předmětu diskuzního večera sdělil arch. Vondrášek toto: "Domnívám se, že půjde o některý z dříve prezentovaných návrhů, které navrhují monstrózní křižovatku u garáží Slovan. Řešit jen oblast u Muzea by ale byla Potěmkinova vesnice. Totéž platí v případě tzv. krátkého tunelu za Muzeem. Ten nic neřeší. Pokud by vůbec musel být tunel, tak by musel vést až za I.P. Pavlova resp. k Nuselskému mostu. Neměl by mít mnoho jízdních pruhů, aby nepřitahoval více dopravy."

Odkazy:

Pozvánka - rozesílaný dokument

Pozvánka na webu Stavební akademie

Dokument na vedení magistrály tunelem podle webu Prahy 2

Obr.: Situace na magistrále na úrovni I. P. Pavlova