Aktuality

8. dubna 2010

Jom ha-šoa - čtení jmen obětí holocaustu

Jom ha-šoa - čtení jmen obětí holocaustu Již popáté si Pražané budou moci připomenout židovské oběti nacismu. V neděli 11. dubna od 14 do 17 hodin budou na náměstí Míru čtena jména těch, kdo nepřežili. (Jak souvisí Vinohrady a Židé? Plus něco o vinohradské synagoze)
 

Svátek Jom ha-šoa, den vzpomínek na oběti holocaustu, se slaví v polovině dubna na památku začátku povstání ve varšavském ghettu (1943). Celým názvem se svátek jmenuje Jom ha-šoa ve ha-gvura, Den holocaustu a hrdinství. Jeho účelem je připomenout šest milionů židovských obětí nacismu, lidí, kteří byli pronásledováni, vězněni a vražděni jen kvůli svému původu. Vzpomínka probíhá formou veřejného čtení jmen obětí.

Jak souvisí Vinohrady a Židé? Na Vinohradech byla nejpočetnější židovská komunita z celé Prahy - podle Ottova slovníku zde bylo v roce 1900 napočítáno 3450 Židů, podle sčítání lidu v roce 1930 celkem 7045 Židů. Při nucené registraci v letech 1941-42 šlo o 9231 židovských obyvatel, z nich 8219 bylo deportováno do koncentračních a vyhlazovacích táborů, vrátilo se pouhých 1044.

Synagoga v Sázavské ulici byla největší synagogou v Praze, měla 2000 míst (synagoga v Plzni, která se dochovala do dnešních dnů a měla stejnou kapacitu, je dnes třetí největší synagogou na světě). Byla postavena v roce 1898 podle návrhu vídeňského architekta Wilhelma Stiassneho v novorenesančním slohu. Za okupace po uzavření všech židovských modliteben sloužila jako sklad "arizovaného" nábytku. Při spojeneckém bombardování Prahy 14. února 1945 byla zasažena pumou a vyhořela. Po válce již nebyla obnovována a v roce 1951 byla stržena. Roku 1961 byla na jejím místě otevřena nová základní škola.

Podle některých pramenů měl vazbu k Vinohradům i nejslavnější pražský Žid Franz Kafka, protože z Vinohrad pocházela jeho snoubenka Julie Wohryzková a on sám zde měl nějakou dobu bydlet.

Pozvánka na akci

Vinohradská synagoga (z Wikipedie)

Synagoga (z Pražského uličníku)