Aktuality

5. října 2010

Kdo kandiduje do zastupitelstva Prahy 2, díl 1/12: Občané za spokojené bydlení

Mým cílem je představit vám pokud možno všechny strany kandidující do zastupitelstva městské části Praha 2. Rozhodně nebudu objektivní a nezaujatý, a nevím, jestli to vůbec do voleb stihnu. Proto přehled začínám kandidátní listinou, která mě nejvíc zajímala: OSB čili Občané za spokojené bydlení.
 

Ne že bych jim fandil, ale rozhodně stojí za pozornost: není to žádná z tradičních stran zúčastněných v dosavadních zastupitelstvech, není to dokonce ani strana, která zabodovala na parlamentní úrovni, přesto mají slušnou šanci se do zastupitelstva dostat. Ba co víc, je to zřejmě první kandidátní listina v Praze 2 od roku 1989, která byla podána nezávislými kandidáty, všechny předchozí byly přinejmenším pokryty registrovanými stranami a vyhnuly se tak sběru podpisů 8 nebo kolika procent oprávněných voličů, což v podmínkách Prahy 2 znamená prakticky nepřekonatelnou překážku.

Občané za spokojené bydlení se programově i personálně prakticky kryjí s Občanským sdružením za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v městské části Praha 2, které o sobě dává vědět poslední dva roky s jednoznačným požadavkem: privatizaci bytů z majetku Prahy 2 za výhodných podmínek stávajícím nájemníkům (z nichž především se rekrutují členové sdružení). Ke kandidatuře se rozhodli nejen kvůli prosazení svého požadavku, ale také proto, že ve střetu s dosavadní politickou reprezentací zjistili, jaké poměry na radnici vládnou, a byli zaskočeni arogancí, s jakou radní s občany jednají.

Na program do voleb se to může zdát málo, ale rozhovor s jejich leaderem ing. Kůtou mě přesvědčil, že až tak chabé to není. Tím, jak prodiskutovávali privatizaci, si uvědomili, že problematika bytů zasahuje i do oblasti nakládání s dalším majetkem městské části, výrazně do sociální sféry a také do rozvoje obce. S některými oblastmi se vyrovnávají svérázně - například v ochraně životního prostředí navrhují využít tzv. brownfields, tj. plochy devastované dřívější industriální výstavbou. Těch se ale v Praze 2 poněkud nedostává, natož aby byly v majetku městské části. Určitý rozpor lze najít i v sociální oblasti - poté, co umožní privatizaci obecních bytů všem oprávněným nájemníkům, chtějí mít ještě dostatek bytů na sociální účely, pomoc nájemníkům v soukromých domech a na startovací byty pro mladé rodiny. Pravda je, že současný způsob nakládání s volnými byty asi není ideální, stejně jako způsob správy bytového fondu. Skeptici upozorňují, že Praha 2 je už v tuto chvíli s počtem vlastněných bytů pod hranicí, kdy je ještě možné ovlivňovat sociální a demografickou situaci ve městě. Pravda ovšem také je, že v minulé vlně privatizace se radnice rozhodla ponechat si domy, které přinášejí maximální zisk, bez ohledu na strukturu bytů, takže byty o velikosti vhodné jako startovací nebo sociální prakticky nevede.

Přestože na kandidátce není nikdo, kdo by už byl v zastupitelstvu nebo v nějaké komisi, není možné kandidáty označit za zelenáče, kteří se v zastupitelstvu nebudou orientovat ani věcně ani procesně. Během dvou let, kdy pilně docházeli na zasedání zastupitelstva, jednali s radními a podávali petice, získali docela slušný přehled co a jak a kdo je kdo. Volební uskupení očekává slušný volební zisk (možná i 20%, kterých ale dosud nedosahovaly ani standardní politické strany vyjma ODS) a plánuje jednat o koalici s TOP 09 a Věcmi veřejnými. Jak to vyjde a co z programu OSB prosadí, se uvidí během následujících čtyř let.

Odkazy: http://www.osb-praha2.cz/