Aktuality

14. října 2010

Kdo kandiduje do zastupitelstva Prahy 2 - závěrečný pall mall

Protože kandiduje celkem dvanáct stran, zatím jich zde bylo popsáno sedm a volby buší na dveře, je nutné to vzít šmahem: ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Český politický střed.
 

Občanskou demokratickou stranu asi není třeba moc představovat. Její volební kampaň musela zasáhnout každého, kdo v posledních čtrnácti dnech vystrčil byť jen nos na ulici. Bohužel vytížení jejích čelných představitelů mi zabránilo v tom, abych i s touto stranou udělal interview (a pak napsal něco úplně jiného, jako u ostatních).

ODS je od svého vzniku v roce 1991 na radnici Prahy 2 ve vedoucí roli, měla starosty Brodského, Krátkého a Basche. V posledních volbách získala dokonce nadpoloviční většinu hlasů, sestavila jednobarevnou radu a do svého čela postavila starostku Janu Černochovou. Té se povedlo s podstatně obměněnou sestavou zástupců starostky, radních a zastupitelů projít toto volební období bez zásadních kontroverzí (jakými bylo v dřívějších dobách rozhodování o Grébovce, rušení základních škol a podobně). Naopak zabodovala u voličů populárními tématy - bojem proti novým hernám, rekonstrukcí dětských hřišť a podobně, a po svém zvolení do parlamentu odchází středem. Místostarostky zase bodovaly v oblasti sociálních věcí a školství. V podstatě jediným tématem, které vzbudilo nějaké vášně, byla privatizace zbývajících obecních bytů, na kterou, zdá se, není jednotný názor ani uvnitř ODS.

Česká strana sociálně demokratická je v Praze 2 v diametrálně odlišné roli: zatím nikdy neměla zastoupení v radě, byť počet jejích zastupitelů pravidelně vzrůstá (v tomto období jich bylo šest). V zastupitelstvu se v posledních čtyřech letech výrazně angažoval Jiří Dienstbier mladší a také Jan Pech, stálicemi naopak byly dámy Güttlerová a Vlková. Ty jsou i na nynější kandidátce, zatímco p. Dienstbier postupuje po žebříčku a míří do zastupitelstva hlavního města, byť jeho šance být primátorem nejsou zrovna vysoké. Vedení kandidátky po něm převzala Michaela Marksová, známá ze svého působení na ministerstvu práce. Programově se strana vymezuje tradičními tématy - důraz na rodiny s dětmi a seniory, bezpečnost, zastavit vylidňování Prahy 2 (privatizace se úplně nezříkají, ale až po provedení důkladné analýzy a po jednotlivých bytech). Důležitý mi přišel důraz na strategické a komunitní plánování - v oblasti školství a privatizace se často dělají analýzy a rozhodování jen ve výhledu jednoho volebního období, což mívá i nepříznivé důsledky.

Komunistická strana a KDU-ČSL mají v zastupitelstvu dosti podobný osud (jakkoliv se programově značně liší) - byly, byť v malých počtech, v zastupitelstvu účastny ve všech volebních obdobích od roku 1989 (i před ním), v roce 2006 se ale neumístily a své zastupitele neměly. Přitom v několika obdobích předtím jejich zástupci vždy na plénu vystupovali - vybavuje se mi především pan Jan Czerný (KDU), který přiměl tajemnici zakázat kouření na úřadě v návštěvních hodinách, ale vystupoval i k mnoha dalším bodům.

Zajímavá je zkušenost paní Moniky Turnovské, která kandidátku KDU-ČSL vede. V letech 2002-2006 byla její strana v koalici s ODS a paní Turnovská byla neuvolněnou radní. Jak mi ale sdělila, rozhodně nebyla jen do počtu ani vždy přehlasovaná, naopak její připomínky prý byly brány v potaz. Tato konstelace se asi už opakovat nebude, ale i v opozici by to KDU-ČSL slušelo, navíc má dostatečnou členskou základnu na pokrytí členství v komisích (což je u některých jiných stran problém).

Naopak zastupitelé za KSČM to měli vždy dost složité - pokud vystupovali, většinou se našel někdo ze zastupitelů z jiných stran, který upozornil, že současný stav je neblahým dědictvím 40 let jejich monopolního vládnutí. Oldřich Pokorný, který vede jejich kandidaturu, bydlí v Praze 2 asi rok, a zajímavé je i jeho profesní zařazení: na kandidátce je uveden jako podnikatel, přitom na webových stránkách KSČM je u něj napsáno "soustružník". Ale možná je samostatně výdělečně činným soustružníkem.

To nejjednodušší na závěr: Český politický střed je jednou z miniaturních kandidátek, kde je i kvůli počtu kandidátů na listině a způsobu sčítání hlasů chabá naděje na zvolení. Pán v ústředí strany si ode mě vzal spojení, že ho předá, ale kandidátka sama, paní Irena Lipková, se do uzávěrky neozvala. Nemohu tedy referovat (ale ani pomluvit ;-).

 

Čím uzavřít? Programy, které nám přistávaly v poslední době ve schránkách, se u mnoha stran liší jen málo. Hlavním tématem je privatizace zbývajících obecních bytů, kterou prakticky všichni podporují, spíš ve snaze přilákat jasně definovanou část voličů než na základě důkladné úvahy o tom, jak to ovlivní rozvoj a také hospodaření městské části. Chcete-li mít alespoň nějaký vliv na dění ve svém bezprostředním okolí, určitě k volbám běžte a vybírejte kandidáty ne podle nálepky té které strany, ale podle toho, co udělali nebo slibují udělat pro tuto městskou část. Doufám, že seriál, který na Vinohradech vycházel, vám v orientaci aspoň trochu pomohl. Víme, že ti noví nejsou až tak nezkušení, staří nejsou až tak zkompromitovaní, jak se zdá z volební rétoriky. Zbývá už jen to rozhodování. Volby se konají tento pátek a sobotu. Věřím, že se tam potkáme.