Archiv 2007-8

1. října 2007

Městská část daruje Policii ČR tři počítačové servery

O daru v hodnotě 120 tisíc Kč rozhodlo zastupitelstvo. Vybavení policie je na nízké úrovni, městská část chce takto přispět ke zvýšení bezpečnosti.
 
Nejzajímavějším bodem jednání zastupitelstva Prahy 2, které se konalo 11. září, byl dar 3 ks počítačových serverů pro potřeby Obvodního ředitelství Policie ČR Praha II, v celkové ceně téměř 120 tisíc Kč.
Na rozdíl od policie městské, jejíž materiální vybavení je plně v režii města a městská část se na něm pravidelně podílí, u státní policie připadá tato povinnost státu. Vybavení státní policie je však v celé republice na nízké úrovni a Praha 2 v tomto ohledu není výjimkou (jako členka bezpečností komise jsem měla možnost se s touto situací na policejním ředitelství osobně seznámit).
Skutečnost, že městská část takto vlastně dotuje z vlastních skromných prostředků činnost státní správy, byla před hlasováním předmětem připomínek opozičních zastupitelů z řad SNK-ED a ČSSD, dr. Perlína a Mgr. Dienstbiera. Nicméně vzhledem k tomu, že bezpečnost na území MČ Praha 2 je jednou z hlavních priorit všech politických stran v zastupitelstvu, byl návrh nakonec většinou hlasů schválen.
 
Linda Veselá