Aktuality

11. dubna 2010

Navštivte zasedání zastupitelstva Prahy 2

Navštivte zasedání zastupitelstva Prahy 2 V úterý 13. dubna se koná zasedání zastupitelstva městské části Praha 2. Dobrá příležitost poznat, co se na takové sešlosti probírá a jak se kteří komunální politici angažují. Na programu je mj. zpráva o bezpečnostní situaci v Praze 2.
 

Zasedání zastupitelstva začíná v 16,30 v sále v šestém patře radnice (náměstí Míru 20) a je veřejně přístupné. Jeho kompletní program najdete na webu městské části (odkaz http://www.praha2.cz/default.aspx?id=14919&ido=110&sh=1368190232). Zajímavé jsou úvodní body:

Prvním z nich je udílení čestných občanství Prahy 2. Letos by měli být oceněni např. fotografka Anna Fárová, Irena Bernášková, která byla popravena za heydrichiády, nebo psycholožka a signatářka Charty 77 Dana Němcová.

Další pro veřejnost zajímavý bod programu bude zpráva o bezpečnostní situaci v Praze 2, při jejímž projednávání by měla být řešena i neúnosná situace v ulici Pod Nuselskými schody, kam se začali stahovat drogoví dealeři a jejich zákazníci (problém se ventiluje na diskuzním fóru webu Prahy 2). Jak upozorňuje zastupitel Radim Perlín, řešení nebude ani jednoduché, ani okamžité, protože možnosti městské části v ovlivnění činnosti Policie ČR i Městské policie jsou dost omezené. Zato bude možné sledovat, jak se k problému staví starostka Jana Černochová, která kandidude do Poslanecké sněmovny Parlamentu, kde se chce věnovat bezpečnsotní problematice.

Celou sadu bodů programu zabírá schvalování grantů - v oblasti životního prostředí, sociální zdravotnictví, kultury, prevence kriminality, mimoškolní činnosti dětí atd. Vzhledem k tomu, že žádosti o granty prošly sítem jednotlivých odborů a komisí a výběr schválila i rada, nelze očekávat nějaké velké změny proti návrhu, který bude zastupitelstvu předložen.

Aby si na své přišla i příjmová část rozpočtu, budou se schvalovat i transfery financí opačným směrem - přijetí daru od sponzora a také prodeje pozemků a částí domů z vlastnictví městské části.

Do pondělního večera také dobíhá podpisová akce, při níž Praha 2 a další městské části sbírají podpisy pod petici za právo obcí omezovat hazard na svém území. V parlamentu má být totiž projednávána novela zákona o loteriích, která v případě schválení hrozí omezit možnosti obcí zasahovat do procesu schvalování provozu hracích automatů. Petici je možné podepisovat ve stánku, který je buď na náměstí Míru, nebo na Tylově náměstí, dále v informačních kancelářích Prahy 2 (nám. Míru 20 a Jaromírova 23) a také na dalších místech v Praze (viz zpráva - http://www.praha2.cz/default.aspx?id=14948&ido=110&sh=-643834536). Doufejme, že petice nedopadne tak, jak v dobách nedávno minulých končily petice podávané občany k městské části - často byly smeteny ze stolu s tím, že nesplňují formální požadavky na petici, že jsou podepsány lidmi, kteří nejsou občany Prahy 2, případně byly vzaty na vědomí a v tichosti zapadly.