Aktuality

7. dubna 2011

Několik důležitých faktů ke stěhování ZŠ Legerova

Dnes zveřejňuji dva dokumenty k chystanému stěhování základní školy Legerova, o kterém se v pondělí bude jednat na mimořádném zasedání zastupitelstva. Jako druhé je tu vyjádření těch, kdo se před osmi lety bránili proti rušení ZŠ Vratislavova.

 

Chápeme míru rozhořčení rodičů v ZŠ Legerova, před osmi lety jsme byli v situaci mnohem horší (tehdy se jednalo o rušení školy, nikoli stěhování).

Právě proto víme, jak zásadní je hluboká informovanost rodičů „ze všech úhlů“. Zde jsou tedy fakta od tehdejších přímých účastnic (z nichž jedna vede Umělecké studio již od r. 1991).

  1. ZŠ Vratislavova nebyla rušena z důvodu nadbytečnosti (patřila k nejvíce obsazeným školám v Praze 2). Jedním z hlavních důvodů bylo, že tehdejší radní pro školství Rybínová (za pevné spolupráce s radním Polechou a starostou Baschem) chtěla zvýšit obsazenost sousední ZŠ Botičské, s jejíž ředitelkou Špálovou měla úzké osobní vazby. Pokud by se jednalo o seriózní přístup na podkladě komplexní studie se všemi hledisky, ZŠ Vratislavova by přicházela v úvahu k rušení mezi posledními.
  2. Obnovení provozu jakékoli budovy po několika letech vždy vyžaduje investice. Nicméně prostory v ZŠ Vratislavova jsou přívětivé a světlé. V budově je tělocvična, jídelna, zrekonstruované toalety. Venkovní hřiště jsou v několik minut vzdálené ZŠ Botičská. Tento nedostatek bohatě vynahrazuje tiché, dopravně klidné prostředí a bezprostřední blízkost Vyšehradu.
  3. Přímo v budově úspěšně funguje hojně navštěvované Umělecké studio (dříve Umělecká škola při ZŠ) s pestrou nabídkou aktivit, v sousedním domě sídlí Stanice techniků DDM. Děti tak mohou po škole či družině smysluplně trávit volný čas, rodiče je nemusí na kroužky nikam vozit. Tělovýchovné aktivity zajišťuje Sokol Vyšehrad (vzdálený cca 2 minuty).
  4. Není důvod se obávat o budoucí naplněnost školy v této lokalitě. Žije zde mnoho rodin s malými dětmi. Již několik let je značný přetlak dětí, hlásících se do zdejších MŠ. Např. do MŠ Na Děkance se hlásilo 90 dětí, letos byl počet ještě vyšší). O ZŠ Vratislavova je mezi rodiči velký zájem.
  5. Také je dobré se zamyslet nad nerovnoměrným rozložením základních škol v Praze 2. Z celkového počtu deseti je sedm v „horní“ části Prahy 2, jedna přibližně mezi, ve „spodní“ části jsou pouze dvě.

Ztotožňujeme se s názorem, že načasování stěhování ZŠ Legerova bylo nevhodné, informovanost zcela nedostatečná a pozdní. Výchozím bodem této akce měla být otevřená a dostatečně dlouhá komunikace s rodiči a pedagogy ze strany radnice.

Jsme také rodiče (byť ne školních dětí), považujeme za samozřejmé, že každý chce pro své dítě to nejlepší. Proto je důležité mít co nejvíce informací ze všech stran. Zvlášť když se týkají tak zásadní změny.

Za bývalou ZŠ Vratislavova:
Jana Babická, ředitelka školy
Mgr. Zuzana Hájková, učitelka
ak.mal. Kamila Šilhánová, výtvarný pedagog
Linda Veselá, předsedkyně rady školy