Aktuality

26. května 2010

Noc kostelů i na Vinohradech - již v pátek

Noc kostelů i na Vinohradech - již v pátek V pátek 28. května se uskuteční neobvyklá akce, do níž se zapojí více než 350 kostelů v celé České republice, z toho 50 v Praze. Kostely nabídnou duchovní i kulturní program a zpřístupní jindy uzavřené prostory.
 

Noc kostelů je projekt ekumenický, který si klade za cíl pozvat každého, kdo o to bude mít zájem, aby nahlédl do duchovního a uměleckého bohatství skrývajícího se v křesťanských chrámech. Kromě českých a moravských biskupů podpořil Noc kostelů také předseda ekumenické rady církví, hejtmani krajů, primátoři Prahy, Brna či Olomouce. Programu v jednom z pražských kostelů (a zatím se neví ve kterém) bude přítomen i nový arcibiskup pražský, Dominik Duka.

Noc kostelů vypukne v 17,50 hodin vyzváněním zvonů. Potom už v každém kostele, který se do projektu zapojil, proběhne specifický program představující množství koncertů, komentovaných prohlídek, návštěvy jinak nepřístupných prostor, modlitby či příjemná setkání. Kostely budou otevřeny až do půlnoci.

Oba katolické farní kostely na Vinohradech se do projektu zapojily s následujícím programem:

Kostel sv. Ludmily, nám. Míru:
17.50–18.00 Vyzvánění zvonů
18.00–18.30 Večerní chvály - Modlitba nešpor
18.00–23.00 Výstava plakátků - První pátky u sv. Ludmily s celodenní adorací za nová kněžská a řeholní povolání
19.00–20.00 Varhanní koncert - Absolventský koncert Lenky Frausové, studentky pražské konzervatoře a varhanice u sv. Ludmily
20.00–20.45 Tajemství pana kostelníka (Sakristie – co všechno lze schovat v kostelní skříni?!)
20.00–21.00 Možnost duchovního rozhovoru s knězem
20.15–20.45 Komentovaná prohlídka kostela
21.00–22.00 Koncert duchovní hudby - Gregoriánský chorál a polyfonní zpěv
22.00–23.00 Možnost duchovního rozhovoru s knězem
22.10–22.30 Pohled do kuchyně varhaníka (Komentovaná prohlídka kůru s praktickou ukázkou hry na varhany)

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad:

17.50–18.00 Vyzvánění zvonů
18.00–18.45 Mše svatá + májová pobožnost - Celebruje P. MUDr. Jiří Slabý
19.00–19.40 Prohlídka kostela pro děti - Prohlídka je určena pro děti, ale vítáni jsou i rodiče. Je cílena
na zajímavosti hlavního prostoru kostela, krypty a varhan. Minimum faktografie.
20.00–20.40 Prohlídka kostela (Přivítání, projekce historických dokumentů. Prohlídka kostela,
krypty, varhan)
20.40–21.00 Píseň novou zpívat budu - zpěv Maria M. Ondrášová, varhany Lukáš Revenda
21.00–21.40 Prohlídka kostela - Přivítání, projekce historických dokumentů. Prohlídka kostela, krypty, varhan

Co nabízejí další kostely v okolí:

Praha 2:

kostel sv. Apolináře (výstava Pavly Výborné, prohlídka kostela, modlitební večer)
husitský kostel sv. Václava v Resslově ulici (koncert biblických písní, výstava k 90 letům Československé církve husitské, prostor pro ztišení)
Kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (mše, výstava, varhanní koncert, prohlídky kostela)

Praha 3:

Kostel sv. Prokopa (mše, koncert Kühnova sboru, komentované prohlídky, ve 23,00 prohlídka kostela se svíčkami)

Praha 10:

Husův sbor Církve československé husitské (Vršovice, Vršovické nám. - divadlo, varhanní recitál, noční vigilie)
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (ul. Ke Strašnické - varhanní koncert, divadelní představení, varhanní preludia)
 

Kompletní program:

http://www.nockostelu.cz/

program v PDF: http://www.nockostelu.cz/f/2010/File/brozura_Praha_2010.pdf

Ilustrační foto: kostel sv. Ludmily v noci (a v chumelenici, ta v pátek nebude)