Aktuality

18. února 2011

Praha 2 předkládá rozpočet na rok 2011

Na www stránkách městské části Praha 2 se objevila informace o návrhu rozpočtu na letošní rok. Rozpočet by mělo schvalovat zastupitelstvo na svém zasedání 7. března, do té doby je možno návrh připomínkovat. Podle zastupitelů za TOP 09 jsou zveřejněné informace nedostatečné.

 

Podle zákona o obcích a analogicky podle zákona o hlavním městě má každý občan právo vznášet připomínky k rozpočtu své obce, resp. městské části - buď písemnou formou, nebo přímo na zasedání zastupitelstva (a ani na to nepotřebuje souhlas zastupitelů, jako u standardních projednávaných bodů). Ta chvíle teď nastala v Praze 2 - rozpočet je po určenou dobu vyvěšen na úřední desce (a zároveň na webu, jak ukládá jiný zákon), zastupitelstvo zasedá 7. března, tedy vzhůru na rozpočet.

Zároveň se ke mě dostal dokument TOP 09, která je v Praze 2 v opozici. Zastupitelé za TOP 09 v něm upozorňují, že koalice (ODS-ČSSD-SZ) odmítla uveřejnit rozpočet v detailní podobě, tzn. včetně členění jednotlivých položek a legendy k nim, s odůvodněním, že byto mohlo občany mást. Bývalá starostka, nyní radní a poslankyně Jana Černochová prý uvedla, že rozpočet se již dvacet let zveřejňuje stejným způsobem, tak jak to vyžaduje zákon. Opozičním zastupitelům to přijde nedostatečné a protestují, ale, řečeno s Cimrmanem, to je vše, co s tím mohou dělat. Jejich prohlášení je zde: http://www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-2/nazory-a-stanoviska/zpristupnit-ci-nezpristupnit-legendu-k-rozpoctu-5158.html

Neváhal jsem a ponořil se do archivu, protože rozpočet býval mým oblíbeným předmětem zájmu. Našel jsem staré návrhy rozpočtů z let 2003 a 2004, kdy již byly vyvěšovány na webu. Vypadají dost podobně jako ten letošní, s jednou drobností: ten letošní má po levé straně tlačítka, na která když kliknete, zjednoduší se jeho členění. Ty osm let staré mají tlačítka obrácená - po kliknutí se ukáže podrobnější členění, ze kterého při troše představivosti odhadnete, kolik se utratí za kancelářské sponky a kolik za natření laviček v parku.

Na druhou stranu, na vlastní kůži jsem si tehdy ověřil, že navrhovat změnu rozpočtu z pozice občana, který přijde na zasedání zastupitelstva, je možná adrenalin (prý to přede mnou nikdo nezkoušel ;-), ale účinnost je nulová i při znalosti detailního rozklíčování. Vlastně pamatuji jen tři lidi, kterým se dařilo prosadit změny rozpočtu přímo na zastupitelstvu. Dva z nich už v zastupitelstvu nejsou (dr. Perlín a dr. Bělovský), třetí je starostou a změny nejspíš navrhovat nebude.

Co se tedy dá vykoukat z toho hrubého návrhu, který dala radnice k dispozici? Příjmy i výdaje budou o více než sto milionů nižší než v roce 2010, kdy ovšem mohutnou injekcí bylo čerpání z rezerv na účtech (124 milionů). Snižují se daňové příjmy (64 mio) i příjmy ze státního rozpočtu (31 mio), o něco naroste transfer z rozpočtu hlavního města (170 mio), a pro dorovnání se výrazně zvýší převod z vlastní hospodářské činnosti (188 mio). Celkem jsou příjmy plánovány na 457 milionů Kč. Ve stejné výši jsou plánovány i výdaje, z nichž 113 milionů činí kapitálové (investiční) výdaje a 343 milionů běžné výdaje. Oba druhy jsou v návrhu rozpočtu rozepsány, ovšem např. z položky 6171 - Činnost místní správy (ve výši 129 mio) těžko rozpoznat, zda jsou opravdu všechny výdaje účelné.

Samostatný list je věnován kapitálovým výdajům, kde jsou částky rozepsány až k jednotlivým investičním akcím. Lze tak zjistit, že na rekonstrukce škol letos půjde 8,5 milionu Kč, z toho nejvíc do Botičské a Slovenské, 10 milionů spolkne dokončení opravy grotty v Havlíčkových sadech, na rekonstrukce činžovních domů v majetku obce je vyčleněno 32 milionů, kdežto do zvelebování parků celých 52 milionů. Měla by např. být zahájena rekonstrukce Havlíčkových sadů (23 mio), dokončena rekonstrukce bastionu v Horské (10 mio), proběhnou i další etapy rekonstrukcí v Riegrových sadech (12,5 mio) a na Folimance (4 mio). 2,5 milionu je určeno na úpravy Tylova náměstí, aby se na něm mohly konat farmářské trhy. Konečně za 300 tisíc by se měl vybudovat třetí vstup do parku Ztracenka, který umožní pěší propojení s univerzitními areály.

K rozpočtu jsou také zajímavé přílohy, např. rozpočtový výhled do roku 2014 (předpokládá se stagnace příjmů i výdajů, nejlíp bylo v roce 2009), plán zdaňované činnosti (týká se hlavně pronájmů - zisk za rok 2011 by měl být 68 milionů) a přehled počtu zaměstnanců a nákladů na jejich platy v příspěvkových organizacích (nejlépe je asi být zaměstnán na Novoměstské radnici, kde to vychází téměř na průměrný plat).

Chcete-li vědět, jak to dopadne s rozpočtem, přijďte 7. března v 15,00 na zastupitelstvo, a vemte si svačinu, posledně to bylo na dlouho.

Odkazy:
Návrh rozpočtu na webu Prahy 2: http://urad.praha2.cz/16934_Pisemne-pripominky-k-navrhu-rozpoctu-MC-Praha-2-na-rok-2011
Polemika TOP 09 http://www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-2/nazory-a-stanoviska/zpristupnit-ci-nezpristupnit-legendu-k-rozpoctu-5158.html