Archiv 2007-8

26. září 2007

Prezentace studie revitalizace Havlíčkových sadů

Prezentace studie revitalizace Havlíčkových sadů Zpráva z veřejné prezentace - co navrhují architekti do Havlíčkových sadů? Obnovu zeleně, zprovoznění grotty, nový povrch cest, ale také hřiště na petanque. Nevešlo se hřiště pro teenagery.
 
O potřebě revitalizace, nebo chcete-li, rekonstrukce Havlíčkových sadů se hovoří už od konce devadesátých let, kdy byl tento park svěřen městské části Praha 2. První pokus o studii (arch. Damec, 2003) skončil neúspěšně, když byl odmítnut jak veřejností, tak zastupiteli především pro značnou finanční náročnost a nerespektování potřeb návštěvníků. Další kolo výběru architekta muselo být skrečováno kvůli výhradám komory architektů. V architektonické soutěži, která se konala v loňském roce, nakonec zvítězila společnost Design Arcom, reprezentovaná architektkou Hronovou, která se již podílela na renovaci Gröbeho vily a obnově oplocení sadů. Při tvorbě návrhu využila jak odborných podkladů (historické a dendrologické průzkumy doc. Horkého), tak i profesních specialistů (zahradní architektka Fingerová), ale i poznatků z veřejného projednávání, které se konalo zhruba před rokem a kterého se zúčastnilo asi 15 občanů - pravidelných návštěvníků parku. Výsledky první etapy prací, architektonické studie, představila 13. září na veřejné prezentaci.
Důležité bylo shrnutí předpokladů a východisek pro studii, kterými jsou zejména:
-         respektování historické podoby sadů bez potřeby vkládat nové prvky
-         zachování romantického kouzla parku
-         zajištění bezpečnosti návštěvníků (prořez starých stromů u cest, méně keřových skupin)
-         snížení ekonomické náročnosti údržby
-         respektování současných potřeb - park je tu pro návštěvníky, není to skanzen.
Arch. Fingerová hovořila o obnově zeleně, která bude naplánována jako postupná - cenné staré stromy se nechají dožít a budou nahrazovány v etapách, dojde k obnovení některých cenných průhledů, ale ne za cenu zbytečného kácení.
Velmi zajímavá byla informace o chystané obnově grotty, která by měla být využívána sezónně pro různé kulturní akce, například komorní či promenádní koncerty, a také pronajímána na firemní akce. Podzemí grotty, které bylo v předchozích letech zavezeno sutí, se postupně odkrývá a také se podařilo najít původní sochu Neptuna, která byla (a zase bude) umístěna uprostřed fontánky před grottou.
Při veřejném projednávání budoucnosti parku, které se konalo vloni v září, byly jedním z nejvíce debatovaných okruhů povrchy cest. Zde se arch. Hronové podařilo nalézt a projednat variantu, která by měla uspokojit jak návštěvníky, tak orgány památkové péče, a vzhledem k nákladům na pořízení a údržbu i investora. Jako povrch cest je navrhován nový typ povrchu jménem Vefekol, který je tvořen jemným kamenivem spojeným bezbarvým pojivem. U kameniva lze mícháním zvolit barvu a tím se vzhledově přiblížit např. mlatovým cestám, přitom povrch je téměř hladký a zároveň velmi odolný. Cestní síť jinak zůstane zachována, nejsou navrhovány žádné nové cesty ani rušení stávajících.
Dalším tématem, které je pro návštěvníky parku velmi důležité, bylo umístění dětských hřišť. na terase u Dolní Landhausky, kde donedávna bylo malé hřiště s pískovištěm, již nemůže podle rozhodnutí orgánů památkové péče být, bude zde však travnatá plocha, která umožní pobyt maminek s malými dětmi. Hřiště u štiky bude kompletně zrekonstruováno a osazeno herními prvky vhodnými pro děti od 4 do 14 let, zůstane ale oplocené a bude zachována i hlavní atrakce - dřevěná štika. Pro všechny věkové kategorie bude v dolní části parku (v místech dnešního kompostu) zřízeno hřiště na petanque a počítá se také s umístěním vhodných herních prvků volně po parku (např. nášlapná zvonkohra). Nové hřiště pro malé děti, jehož variantní umístění bylo i v zadání architektonické soutěže, autorky vyřešily umístěním do atria pavilonu, jehož projekt zpracovává jiná architektonická kancelář. Nepodařilo se bohužel umístit nějaké hřiště pro teenagery, po němž volali občané při loňském veřejném projednávání - podle názoru arch. Hronové i památkářů není v areálu Havlíčkových sadů takový objekt vhodný.
Dění kolem Havlíčkových sadů trvale sledujeme a jistě se k němu brzy vrátíme dalším článkem. Uvítáme i vaše názory.
S. Sojka (text i foto)
Prezentaci zahájila starostka J. Černochová
Z diskuze
Zástupce starosty J. Paluska debatuje s účastníky prezentace