Aktuality

22. června 2011

Puma vinohradská?

Puma vinohradská? Víte, kolik pum žije na Vinohradech? Jde o ohrožený druh, nebo nebezpečnou zvěř?
 

Dávno se ví, že na Vinohradech je psů ... no, jako psů, asi 4000 registrovaných a dalších pár tisíc bez známky. Ale věděli jste, že tu žijí i jiné šelmy? Třeba puma vinohradská. Ta má kousek od Riegrových sadů dokonce tak dobré podmínky, že se začala rozmnožovat. Každá věc má ale háček.

Pumy chová provozovatel baru Krákora v Kunětické ulici. Jde o samce pumy řecké jménem Pako a samici Káju, kterým se 5. června narodila tři koťata. Pumy mají obydlí v samostatné místnosti v úrovni baru (z ulice je to suterén) a aby měly dostatek pohybu, majitel jim vybudoval i venkovní výběh - klec o půdorysu cca 2x2 metry a výšce 5 metrů. Ta bohužel, stejně jako venkovní přístřešek restaurace, stojí na pozemku ve vlastnictví městské části a byla vybudována bez stavebního povolení. Když to vyšlo najevo, požádal o dodatečné povolení, aby stavbu legalizoval, to ale nejspíš nedostane.

Jak říká zástupce starosty Prahy 2, dodatečné povolování černých staveb na pozemcích městské části není možné z principu,protože by takové stavby začaly růst jako houby po dešti. Stejně jako nebyla dodatečně povolena například černá přístavba baru na nároží parku na Karlově náměstí (a musela být stržena), nedá městská část souhlas ani k legalizaci klece pro pumy, byť nikoho neohrožují a ani nehyzdí okolí (jako mnohé legální stavby). Toto stanovisko ostatně podpořili i všichni členové komise rozvoje, kde se záležitost probírala.

I kdyby se radní ustrnuli a s klecí pro vzácné živočichy souhlasili, nebyla by stavba zřejmě možná - byla by v rozporu s územním plánem. Pozemek, na kterém stojí, se nachází v území označeném jako Obytné všeobecné. Podle veterinární zprávy je puma zařazena v kategorii nebezpečný druh zvířete, a umístění kotců a klecí pro tento druh zvířat je možné pouze v územích SO5 - zvláštní rekreační aktivity nebo SO6 - naučné a poznávací aktivity. Ve všeobecném obytném území není přípustné ani výjimečně. Chovatel pum tedy bude muset hledat jiný způsob, jak jim zajistit dobré životní podmínky. Vysoká klec s větvemi a prolézačkami, kterou veterinární dozor uznal za vyhovující, zřejmě brzo zmizí. Do té doby mohou pumy obdivovat návštěvníci restaurace.

Odkazy:

www.krakora.net - vše o baru i pumách

Foto: Celková situace, klec pro pumy, pumátko (toto foto převzato z webu krakora.net)