Aktuality

3. května 2011

Rozhodnuto: škola se z Legerovy ulice přestěhuje do Vratislavovy

Rozhodnuto: škola se z Legerovy ulice přestěhuje do Vratislavovy V pondělí zastupitelstvo Prahy 2 rokovalo o stěhování základní školy v Legerově ulici, která má velký úbytek žáků, do budovy po zrušené základní škole ve Vratislavce pod Vyšehradem. Stěhování k prvnímu září je schváleno, pochyby přetrvávají. Navíc se vynořilo několik nepříjemných obvinění.
 

Opozice se očekávané rozhodnutí snažila zvrátit už na mimořádném zasedání zastupitelstva, které se konalo před čtyřmi týdny v pondělí od osmi hodin ráno. I přes tuto málo přívětivou dobu na něj dorazilo mnoho návštěvníků z řad rodičů, kteří se také hlásili o slovo, ale ani od nich, ani od opozičních zastupitelů žádná natolik překvapivá informace, aby mohla radní od záměru odradit, nezazněla. Opoziční zastupitelé neměli dostatek hlasů na to, aby schválili pozastavení usnesení.

Toto pondělí se situace víceméně opakovala: místostarosta Pech (ČSSD) zopakoval důvody, proč je podle něj stěhování jedinou možností, jak školu udržet (přihlašuje se do ní čím dál méně dětí, protože je v krajně nevhodném životním prostředí, městská část má jen omezené možnosti, jak dotovat výpadek příjmů na mzdy učitelů), opoziční zastupitelé zopakovali své dotazy a výhrady. Přitom se zjistilo, že část opozice dostala podkladů dost (OSB), zatímco jiní opoziční zastupitelé měli jen důvodovou zprávu zvící osmi stran (TOP 09), přestože materiály byly rozesílány všem předsedům klubů. Zastupitelé z řad opozice (ing. Richtr- OSB) útočili na záměr i argumenty získanými z ministerstva školství, které podle nich měly dokázat, že důvodová zpráva je nepravdivá, starosta je na oplátku obvinil ze lží. Hosté z řad učitelů a matek si stěžovali na nedostatečnou komunikaci a na to, že vlastně již bylo rozhodnuto, a že v budově v Legerově ulici bude hotel nebo se jinak zašantročí.

Zastupitelka Duchková (TOP 09) opakovala své dotazy týkající se ekonomické analýzy, počtů dětí, které přejdou do nové lokality a nebo začnou chodit do školy po přestěhování, protože to budou mít blíž. Otevřené odpovědi se nedočkala (místostarosta Pech jí pouze odkázal na předané materiály) a připomněla mi tak marný boj předsedkyně rady školy z Vratislavovy ulice, paní Lindy Veselé, která před osmi lety své dotazy marně opakovala na každém zastupitelstvu až do úplného zrušení školy.

V celé debatě bylo jen minimum okamžiků, kdy se zdálo, že se stanoviska mohou sblížit. Jedním z nich bylo vystoupení radní Udženije, která mluvila o tom, že bude hlasovat pro jen v případě, že bude mít záruky, že ke každému dítěti, které nebude moci přejít z Legerky do Vratislavky, se bude přistupovat individuálně, aby nebylo stěhováním postiženo. To místostarosta Pech ve svém závěrečném slovu slíbil, prý má být dokonce zřízeno jakési informační centrum pro rodiče žáků. Dalším takovým okamžikem bylo vcelku smířlivé vystupování dr. Schwarze, předsedy klubu TOP 09. Ten prohlásil, že důvody pro stěhování chápe, ale navrhuje odložit jej o rok, aby se předešlo zmatkům, unáhleným rozhodnutím a finančním ztrátám. Tento návrh ale nebyl přijat a po poradě klubů se hlasovalo s výsledkem 19:14:1. Změna názvu a sídla základní školy Legerova s platností od 1.9.2011 byla schválena.

Během debaty i v dalším jednání zastupitelstva se objevilo několik nepříjemných obvinění, která zřejmě budou mít další dohru: paní Veselá, matka dítěte navštěvujícího ZŠ Legerova a zároveň jedna z vůdčích osobností sdružení bránícího stěhování, informovala, že během jednání s místostarostou Pechem jí byl nabídnut pronájem obecního bytu v blízkosti ZŠ Vratislavova, ovšem za podmínky, že přestane psát stížnosti. Jan Pech to následně rezolutně odmítl (v době, kdy paní Veselá hovořila, nebyl zrovna přítomen) a informoval, že podá trestní oznámení kvůli křivému nařčení z korupce.

Spíše humorně proti tomu působila přestřelka zastupitelky JUDr. Samkové (TOP 09) a zástupců Strany Zelených. "Rebelka" Samková upozornila, že SZ porušuje svůj předvolební program, ve kterém slibovala, že nedopustí rušení žádné školy, a nyní školu fakticky ruší. Michal Uhl, zastupitel za SZ, na to reagoval, že zřejmě neumí číst nebo nerozumí psanému textu, protože tímto krokem Zelení naopak chtějí zrušení školy zabránit.

Konečně při projednávání jednoho z dalších bodů padlo (opět ze strany JUDr. Samkové) obvinění, že dotace Pražským matkám (100 tisíc Kč na vydávání časopisu) je odměnou za to, že podpořily záměr stěhovat školu tím, že rozeslaly zastupitelům dopis, v němž opakují své dřívější stanovisko k nevhodnému umístění školy v Legerově ulici z hlediska bezpečnosti dětí a nepříznivého životního prostředí. Pražských matek, ctihodného občanského sdružení, které vyvíjelo činnost ještě před listopadem 1989, se zastala (nečekaně) radní a poslankyně Parlamentu Jana Černochová (ODS) a také sám starosta, když pravil: "Jestli něco není na prodej, pak to jsou Pražské matky". Mimořádný grant byl poté schválen.

Držme palce především dětem z Legerky - těm, které přejdou do nové budovy, i těm, pro které budou rodiče hledat jinou školu. Držme palce škole, aby se zmátořila a v dalších školních letech přilákala na svůj unikátní program dostatek žáků ať z okolí Vyšehradu, nebo ze vzdálenějších částí Prahy. Doufejme, že se nenaplní zlověstné předpovědi, že do roka se bude na zastupitelstvu schvalovat definitivní zrušení školy.