Aktuality

10. března 2011

Rozpočet Prahy 2 na letošní rok schválen

K tomu nádavkem pozitivní informace o lepším přístupu veřejnosti k podkladům, mnohé poučení a pár postřehů.
 

Pondělní zasedání zastupitelstva městské části Praha 2 mělo jako stěžejní bod jednání schvalování rozpočtu na rok 2011. Sice to dopadlo podle očekávání - opozice měla výhrady a rozpočet byl schválen, ale projednávání samo bylo velmi zajímavé a poučné. Základní faktografie tu byla zveřejněna už dřív (tady).

V úvodním slovu starosta ing. Paluska upozornil na několik věcí, které letošní rozpočet determinovaly: nižší příjmy z dotací z hlavního města i ze státního rozpočtu vedou k nižším plánovaným investicím (114 milionů Kč proti loňským 240), na druhou stranu v rozpočtu nejsou obsaženy účelové dotace, které se dají zahrnout až v okamžiku přidělení. Zajímavá je i suma, která do rozpočtu přichází z provozu zón placeného stání: jde o 40 milionů ročně.

Do diskuze se hlásili především představitelé opozice. Zastupitel Hejna z OSB kritizoval fakt, že se nadměrně investuje do parků (!), zatímco bytový fond chátrá. To doplnil i dr. Schwarz z TOP 09 - podle jeho názoru jde do bytovéhofondu o 60% nižší částka než vloni a prohlubuje se tak vnitřní zadlužování. Podle TOP 09 by městská část, když se o byty neumí postarat, je měla uvolnit k privatizaci.

Další závažnou připomínkou TOP 09 byla skutečnost, že součástí příjmové stránky rozpočtu je i zisk z navrhovaného prodeje domů - jde celkem o 117 milionů. Připomněl, že v loňském roce bylo takto plánováno prodat domy za 124 milionů, ale podařilo se realizovat prodeje jen za 16 milionů (jde o číslo za tři čtvrtletí, za celý rok to ještě není spočteno). Dr. Schwarz kritizoval také rozpočtový výhled, který byl podle jeho názoru sestaven jen velmi formálně.

Do diskuze se přihlásili i tři občané (šlo o členy výborů a bývalé zastupitele). Přestože zákon o hlavním městě zaručuje každému občanu právo vystoupit s připomínkami k rozpočtu, zastupitelstvo hlasovalo, zda mohou vystoupit (ale všem to schválilo). Připomínky se týkaly z velké části faktu, na který jsem též upozorňoval - veřejné podklady k rozpočtu nejsou dost podrobné na to, aby se dalo kvalifikovaně posoudit, zda je rozpočet v pořádku, případně ho efektivně připomínkovat. Zejména se jedná o důvodovou zprávu, která byla k dispozici jen zastupitelům.

Starosta během své reakce na připomínky působil velmi rozrušeně a silně zvyšoval hlas, což ale plénum bralo spíš jako vítané zpestření. Přestože jeho vystoupením měla být debata uzavřena, po krátké přestávce bylo odhlasováno jí znovu otevřít. Výsledkem této nastavené diskuze byla všeobecná shoda, že příště bude zveřejňováno více informací k rozpočtu, tj. včetně důvodové zprávy, a bude možné i uspořádat nějaký seminář - nejspíše veřejné zasedání finančního výboru, na kterém by se rozpočet vážným zájemcům z řad občanů vysvětlil, a to i přes skeptické hlasy, že nikdo nepřijde.

Rozpočet byl poté schválen 19 hlasy, což je přesně počet koaličních zastupitelů.