Aktuality

23. ledna 2011

Schůzka rodičů ZŠ Legerova - bude se škola stěhovat?

Schůzka rodičů ZŠ Legerova - bude se škola stěhovat? 19. ledna se konala schůzka rodičů dětí navštěvujících základní školu v Legerově ulici s radními Prahy 2. Reakce rodičů na záměr přestěhovat školu pod Vyšehrad nebyly jednoznačné. K dispozici je i dokument - protest rodičů.
 

Základní škola Legerova má více než stoletou tradici - byla založena v roce 1894 jako dvě oddělené obecné a měšťanské školy (pro chlapce a dívky). Od roku 1973 vede po obou stranách školy nejrušnější ulice ve městě - magistrála. V minulém školním roce se nepodařilo otevřít první třídu, když se do ní přihlásilo jen pět dětí.

Za radnici Prahy 2 se schůzky zúčastnili zástupce starosty Jan Pech (ČSSD), který má na starosti školství, a uvolněný člen zastupitelstva Michal Uhl (SZ), takto z titulu předsedy komise životního prostředí. Místostarosta nejprve vyložil, jak k záměru přestěhovat školu došli - když po říjnových volbách nastoupil jako jeden z nového vedení, s překvapením zjistil, že škola je víceméně ponechána svému osudu, počítá se s jejím útlumem, protože kvůli kritickému životnímu prostředí v okolí se do ní hlásí čím dál méně dětí. Při současném vývoji je pravděpodobné, že by do dvou až tří let musela být uzavřena. Varianta, kterou navrhl, je proti tomu aktivní - snaží se zachovat školu s jejím jedinečným programem (integrace dětí s dyslexií, LMD a pod.), s kvalitním učitelským sborem, ale přesmístit jí do vhodnějšího prostředí, které přivede do školy více dětí. Tímto místem by měla být budova bývalé základní školy Vratislavova, ve které by byly v nejbližších letech provedeny takové úpravy, aby byla ve stoprocentním stavu.

Michal Uhl argumentoval daty z životního prostředí - okolo školy projede každý den až sto tisíc aut, přičemž zlepšení nelze očekávat dříve než za deset let. Tento provoz dělá z ulice místo s možnánejhorším prostředím v republice co do hluku, polétavých částic a oxidu dusičitého. Radní také upozorňovali na další výhody nového sídla - dobrou dopravní dostupnost, možnost využití sportovišť v Botičské ulici nebo sousedícího Domu dětí a mládeže.

Rodiče, kteří dostali slovo v následující diskuzi, byli proti tomu značně skeptičtí. Ti, kteří školu pro dítě vybrali, protože jí mají blízko od bydliště, upozorňovali na problém s docházením/dojížděním, které pro mnoho z nich bude znamenat nutnost zcela předělat svůj denní program. Někteří rodiče v emotivních vystoupeních obvinili radní z toho, že školu chtějí zlikvidovat, když nejprve skandál s předcházejícím ředitelem (obviněným z šíření dětské pornografie), potom nevhodně načasované oznámení o stěhování (několik dní před zápisem) poškozují pověst školy, taže se do ní nehlásí dost dětí. Podle nich by škola v následujících letech, kdy budou do prvních tříd nastupovat silné ročníky, mohla mít žáků dostatek a přežít bez problémů. Problémy s hlučností navrhovali řešit např. tím, že by se využívala jen ta část školy, která má okna do méně exponované Sokolské třídy. Kritizovali také chabé vybavení budovy ve Vratislavově, zejména absenci vlastního venkovního hřiště.

Jiní rodiče, zřejmě ti, kteří školu volili kvůli integračnímu programu, opatrně připouštěli, že by své dítě ve škole nechali i v případě, že se přestěhuje do Vratislavky. Kladli ale otázky, zda skutečně bude škola a její program zachována, pokud nepřejde dostatek dětí - v některých třídách je už v současnosti méně než deset žáků, a pokud nepřejdou všichni do nového sídla, bude výuka značně nerentabilní (zřizovatel dostává na platy vyučujících dotaci podle počtu žáků).

Jednoznačně se za variantu přestěhování školy postavili rodiče, kteří jsou členy školské rady, a také ředitelka, paní Jana Páčová, která vysvětlila, že menší budova by pro školu byla vhodnější, a že problémy, na které rodiče upozorňují, jsou řešitelné (budova ve Vratislavově ulici v současné době nepůsobí úplně útulně, ale není zdevastovaná, dojíždění by bylo možné řešit alespoň ráno školním autobusem). Podle ní i radních má škola dobrou šanci doplnit stavy žactva při dalších zápisech - v současné době mnoho dětí z okolí Vyšehradu volí raději školu v Křesomyslově než v Botičské, takže by mohly nastupovat sem.

Debata až na jedno nebo dvě emotivní vystoupení vyzněla poměrně rozumně - rodiče snad pochopili, že nejde o to vyfouknout škole budovu, a mohou zvažovat všechna pozitiva i negativa navrženého řešení. Debata by měla pokračovat tak, aby do poloviny března bylo rozhodnuto a rodiče mohli případně hledat vhodnou školu  Radní, kteří se vydali na nelehkou cestu, přesto čeká ještě mnoho přesvědčování a potřeba dořešit mnoho podstatných věcí.

Rodiče, kteří se stěhováním nesouhlasí, vydali ve čtvrtek prohlášení, které zveřejňuji v plném znění.

PROTEST RODIČŮ

My, rodiče dětí ZŠ Legerova 5, protestujeme proti záměru MČ Prahy 2 stěhovat naší školu do Vratislavovy ulice.

Tuto informaci jsme se dozvěděli 11. 1. v MF Dnes z článku Děti už se nebudou chodit učit do „plynové komory“. Stěhují se. Novinář Kinkor znovu podobnou zprávu znovu vydal 15. 1. http://praha.idnes.cz/skolaci-se-stehuji-z-magistraly-pod-vysehrad-smog-meni-za-cerstvy-vzduch-1qu-/praha-zpravy.asp?c=A110111_1512891_praha-zpravy_sfo Považujeme za naprosto neférové a nerovné, že úředníci z Prahy 2 toto nejprve neprodiskutovali se školou a s rodiči a novináři vydali účelově lživý článek. V následujících dnech tato zpráva vyšla v dalších médiích. Např. http://www.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/836233 , zde: http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/zs-ve-vladislavove-se-bude-stehovat-do-legerovy-ulice-zni-z-prahy-2.html a zde: http://prazsky.denik.cz/kratce_region/799671.html

Vzhledem k zápisu dětí do 1. tříd, konajícímu se 17. a 18. 1., považujeme předání zprávy médiím jako účelově načasovanou akci, který měla odradit rodiče od přihlášení nových dětí do školy v Legerově ulici.

Škola v Legerově ulici a její učitelé patří dlouhodobě mezi nejkvalitnější. Lukrativní budova se nachází v centru Prahy, a přestože již několik let dochází k poškozování jejího jména některými médii (např. kauza o řediteli pedofilovi, který vedl ZŠ ve Štěpánské ulici a v ZŠ Legerova působil pouze půl roku – http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/reditel-zakladni-skoly-siril-detskou-pornografii.html), v povědomí veřejnosti (i z jiných městských částí) figuruje jako jedna z nejlepších pražských základních škol. Vzhledem k nižší porodnosti v minulých letech a přestěhování některých rodičů s dětmi z této lokality se dočasně snížil počet žáků a první třída nebyla loni otevřena, ale nyní opět začíná babyboom, v okolí je spousta rodin s kočárky a během dalších let bude tato škola potřeba.

V celém okolí jsou učitelé vyhlášeni jako jedni z nejlepších. V naší škole učitelé vyučují i děti s LMD (integrovaní žáci jsou zároveň dalším důvodem menších kolektivů ve třídách) a práci s nimi zvládají bravurně. Mezi rodiči se ví, že v dalších školách v okolí to tak vždy není. Děti jsou v této škole šťastné, je zde tělocvična, jídelna, učebny jsou světlé, prostorné, hezky vybavené. Venku jsou dvě hřiště, kde se dá v zimě i bruslit. V budově jsou dvojitá okna a nově zrekonstruované toalety. Oproti tomu škola ve Vratislavově ul. nemá žádné hřiště a údajně ani jídelnu a tělocvičnu. Už jednou byla zavřena. Je ponurá, okna má jednoduchá, zdi oprýskané a v jednom místě dokonce plesnivé.

Je nám s podivem, proč by se měly vydávat statisíce na stěhování a rekonstruování staré školy ve Vratislavově ul., najímat firmy (jen vývařovna by tam odhadem mohla vyjít na cca 500 000 Kč), když peníze jsou potřeba jinde – např. na bezpečnost, narkomanii. Navíc lokalita kolem Vratislavovy ulice patří k nejnebezpečnějším v Praze 2. Jelikož většina z nás bydlí právě v okolí Legerovy ulice, přemístění našich dětí by pro nás bylo velkou komplikací. Museli bychom s nimi každé ráno pěšky minimálně o půl hodiny dříve a odpoledne znovu, případně tramvajemi s přestupem, což by znamenalo pro některé z nás i další finanční výdaje za MHD. V článku se píše o lepším parkování ve Vratislavově ul., ale část rodin žádné auto nevlastní a doprava je tam komplikovaná. Pro druhou část rodin, která auto vlastní, je jednodušší možnost zastavení v Legerově ulici než v placené zóně ve Vratislavově. Pokud chce MČ Praha 2 pořídit školní autobusy z Legerovy do Vratislavovy, musely by jezdit několikrát denně, neboť každé dítě odchází ze školy v jinou dobu, a navíc by rodiče museli v určitou hodinu pro děti k autobusu.

Pokud zastupitelům MČ Praha 2 leží na srdci osudy našich dětí a jako důvod stěhování uvádí špatné ovzduší, jak se píše v článku, pak bychom se chtěli zeptat, zda jim nevadí, že v takové lokalitě musíme s našimi dětmi žít, a zda by nám mohli nabídnout obecní byty v místech, kde není „plynová komora“, nebo alespoň snížit nájmy. Podle měření z 15. 1. je zde kvalita ovzduší mnohem lepší než ve Vratislavově ulici, jež se nachází v údolí, kde se drží smog. Navrhujeme, aby částka, kterou zastupitelé Prahy 2 plánují vydat na přestěhování školy, byla dána k dispozici škole v Legerově ulici a učitelé si mohli dovolit zaplatit např. asistenty pro žáky s LMD, jako je to běžné třeba ve Finsku a v jiných vyspělých demokratických zemích.

Na schůzce rodičů 19.1. většina rodičů projevila nesouhlas se stěhováním či rušením. Jako řešení nabídlo několik rodičů možnost ponechat naši ZŠ v části budovy ze vchodu Sokolská a druhou část pronajmout např. přírodovědecké fakultě, které by měla být dle tisku škola nabídnuta.

Rodiče školy ZŠ Legerova 5

Za výbor rodičů Burdová, Teplá, Vařečková, Kubeček, Hrunek

 

Foto: Radní Pech a Uhl; pohledy do tělocvičny; vystupující rodiče (všimněte si pána, který se maskoval kloboukem ;-) ); závěrečné slovo paní ředitelky.