Aktuality

13. ledna 2011

Škola z Legerky se přestěhuje na Vyšehrad

Radní navrhují přestěhovat školu z budovy v Legerově ulici do Vratislavky. Fakticky tím přiznají, že rozhodnutí o zrušení základní školy Vratislavova před osmi lety bylo chybou.
 

Radní Prahy 2 dospěli k překvapivému rozhodnutí: základní škola Legerova se bude stěhovat do budovy, kde dřív sídlila základní škola Vratislavova, zrušená v roce 2004. Důvodem je kritická situace školy, která je ve zcela nevyhovujícím prostředí - sevřena mezi dvěma směry magistrály, kterou denně projede ke sto tisícům aut. To se podepsalo i na zájmu o školu - přestože má dobrý program i učitelský sbor, v tomto školním roce neotevřela první třídu, protože se do ní hlásilo jen pět dětí.

Proti tomu budova ve Vratislavově ulici je v klidném prostředí pod Vyšehradem a měla téměř venkovskou atmosféru. V současné době jí využívá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, s tou je však předjednáno, že by jí mohla být pronajata budova v Legerce.

Základní škola Vratislavova byla "na odstřel" už v roce 1999, kdy se radní pokusili jí uzavřít, aby "optimalizovali" školství v Praze 2. Protesty rodičů a pedagogů na zastupitelstvu jim v tom však napoprvé zabránily. Podruhé byla škola vybrána ke zrušení v roce 2003, výběr byl podpořen i demografickými studiemi (které se ve světle následujících pár let ukázaly jako od základu chybné). Tentokrát se radní (zmiňme především dr. Rybínovou a dr. Polechu, kteří měli na starosti školství) raději s nikým moc nebavili a školu, která fungovala sto let, měla 150 žáků, umělecké studio a nově rekonstruovanou školní jídelnu, prostě zrušili. Formálně šlo o sloučení se sousední ZŠ Botičská, do té však přešlo jen asi 15 dětí, ostatní odešly do škol mimo Prahu 2.

V Praze 2 byla za tehdejší rady vedené starostou Baschem (ODS, v koalici byla ještě KDU-ČSL) zrušena ještě jedna škola, ZŠ K.V.Raise ve Slezské ulici. Uzavřít další školu teď naštěstí není možné, protože i bez demografických studií je jasné, že v příštích pár letech nastoupí silné ročníky.

Starosta Jiří Paluska upozornil, že nejde o hotové rozhodnutí, radní chtějí návrh diskutovat s rodiči a pedagogy. Zatím je to předjednáno s pedagogickým sborem, 19. ledna se budou konat třídní schůzky, na kterých budou s návrhem seznámeni i rodiče. Ti zatím o této možnosti nevěděli a někteří se zdáli být dost překvapeni. Zároveň se 17. a 18. ledna koná zápis do první třídy, takže i rodiče nastupujících prvňáků budou o této možnosti vědět. Kdyby šlo vše dobře, příští školní rok by už mohl být zahájen na novém místě.

Současné radní tedy šlechtí, že chtějí školu zachovat, i to, že chtějí stěhování nejprve probrat s těmi, kterých se týká. Zároveň se svým způsobem jedná o přiznání chyby jejich předchůdců, kteří při výběru školy, která má být zrušena, opominuli hledisko životního prostředí jednotlivých lokalit a řídili se zřejmě spíš tím, který ředitel byl čí kamarád. Otázka je, jak bude stěhování vyhovovat dětem a rodičům - těm, kteří školu vybírali podle vzdálenosti od domova, asi Vratislavova přijde trochu z ruky. Na druhou stranu, pod Vyšehradem se v budoucích letech snad najde víc rodin, které budou hledat školu pro prvňáky, než v okolí magistrály.