Archiv 2007-8

25. března 2008

Slavnostní odpoledne ke stému výročí postavení evangelického kostela na Vinohradech

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech, Korunní 60, pořádá v neděli 30.3.2008 od 15 hod slavnostní odpoledne při příležitosti oslav 100. výročí postavení kostela a sborového domu.
 
Z programu:           
 
-      Varhanní recitál se skladbami J. Urbance, C. Schumanna a P. Planyavskyho přednese celocírkevní kantor L. Moravetz
 
-      Na své působení ve sboru vzpomenou bývalí faráři a vikáři
 
-      Budou vystaveny dokumenty a fotografie ze života sboru i jeho jednotlivých členů
 
-      O historii stavby kostela promluví potomek z rodiny stavitele  
 
-      Své obrazy představí akademický malíř M. Rada
 
Sborový dům Českobratrské církve evangelické byl vystavěn v novogotickém stylu v letech 1904 - 1907 podle návrhu architekta Turka firmou stavitele A. Dvořáka. Do užívání byl předán dne 25. března 1908. Dům se nachází v zástavbě domů na Korunní ulici po pravé straně mezi ulicemi Chodská a Kladská a je typický svoji členitou fasádou s arkýři, sochou a reliéfy. Na fasádě domu jsou reliéfy významných představitelů husitského odboje - Jan Žižky, Jana Želivského a Jeronýma Pražského.
 
Dům je osazen věží, která se tyčí nad úroveň okolních domů, a dodává tak domu podobu kostela. Vchod domu tvoří ozdobný portál, jehož lomený oblouk je zakončen kamenným kalichem s Biblí. Ústředním bodem fasády je socha mistra Jana Husa pod níž je nápis „po stu letech Bohu a mně odpovídati budete“. U vchodových dveří jsou pověšeny mramorové desky s textem čtyř artikul pražských psaných švabachem. Jedná se o husitský politický a věroučný program z roku 1420.
 
Přes vstupní chodbu, kterou tvoří tzv.Šalamounovo sloupoví, se dostanete do prostorné modlitebny, která je přibližně pro 360 sedících osob a má patrový ochoz. Vnitřek modlitebny byl obnoven podle návrhu architekta B. Bareše. Roku 1963 byly postaveny nové varhany, 1966 obnovena věž, 2000 instalovány obrazy akademického malíře M. Rady.
 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech žije bohatým církevním životem. Pravidelná shromáždění se konají každou neděli v 9.30 hod. V současné době je také kostel místem pořádání pravidelných synodů – vrcholného orgánu českobratské církve evangelické. Již sto let sbor sídlí v krásné a důstojné budově č. p. 60 na pražských Vinohradech.
 
V prvním patře je byt faráře a část určená pro sobové účely jako farní kancelář, pracovna faráře, sborové místnosti a kuchyňka. V dalších patrech jsou byty a nebytové prostory.
V přízemí domu jsou nebytové prostory užívány jako prodejny či kanceláře a je zde také zřízeno mateřské centrum, které nabízí bohatý program pro maminky s malými dětmi. V suterénu domu jsou některé místnosti upraveny pro potřeby skautského oddílu.