Aktuality

6. května 2011

Stavba v ulici Na Kleovce - noční můra sousedů

Stavba v ulici Na Kleovce - noční můra sousedů Mezi vilovou zástavbou v klidné části Vinohrad má vyrůst pětipodlažní dům, novostavba se maskuje jako přestavba stávajícího objektu. Ve středu se na úřadě koná veřejné jednání k územnímu řízení.
 

Nezasvěcený pozorovatel by řekl, že území Vinohrad je stabilizované a není zde prakticky žádný prostor pro novou výstavbu - ať už kvůli hustotě dosavadní zástavby, nebo z důvodu památkové zóny, která by měla území chránit před záměry investorů zpeněžit každý metr čtvereční. Přesto se čile staví a každý měsíc se dozvídám o několika dalších záměrech na stavbu nových domů - ve vnitroblocích, na okrajích parků, na úzkých nudlích volných pozemků vedle stojících domů. Nejen že tím ubývá městské zeleně, ale plíživě se mění charakter celé čtvrti a nekvalitní architektonické návrhy spolu s laciným provedením staveb hyzdí okolí.

Tomuto popisu odpovídá i záměr výstavby na nároží ulic Na Kleovce a Nad Petruskou, o němž se v nejbližších dnech bude rozhodovat v územním řízení. Místo stavby je v zastrčeném koutě Vinohrad, ve svahu nad Vršovicemi, kde stojí jen jednotlivé vily (byť poměně rozlehlé) uprostřed zahrad. Ulice Nad Petruskou je uzavřena z jedné strany podjezdem pod domem (z Koperníkovy ulice), na druhé straně končí schody (do ulice Na Kleovce). A právě v tomto místě stojí drobná stavba - jeden byt postavený na garážích, která se má "přestavět" na pěti- respektive šestipodlažní viladům. Po zveřejnění informace o územním řízení se zděsili jak přímí sousedé, tak lidé z blízkého okolí, protože tato stavba by znamenala velký zásah do jejich prostředí.

Odpůrci stavby se hrozí především rozměrů domu - zatímco okolní domy jsou maximálně pětipodlažní, přičemž poslední podlaží je ustupující nebo ve formě podkrovních prostor, nový dům má fakticky mít šest podlaží (garáže v úrovni ulice Na Kleovce a nad tím pět obytných podlaží). Upozorňují také na nedostatečné odstupy od okolní zástavby a těsné napojení na úzké komunikace - pokud by šlo o novostavbu, takové řešení by vůbec nemohlo projít, ale tím, že se rádoby dostavuje stávající objekt, je to možné. Dojde však ke snížení užitné hodnoty komunikací. Ani architektonický charakter domu naprosto neodpovídá okolní zástavbě.

Sousedé, kteří se seznámili s dokumentací, byli překvapeni také stanoviskem orgánů památkové péče. Zatímco v jiných případech rozporují každý stavební detail, zde se vyjádření odboru památkové péče magistrátu (které mám také k dispozici) omezuje na stanovení povrchů ulice a vjezdů do garáží. Zcela opomíjí, že realizací stavby dojde ke zničení drobné zahradní architektury z 20. nebo 30. let, která se na pozemku nachází, i k dosti zásadní vzhledové změně celé ulice.

Ústní jednání, které se k územnímu řízení koná ve středu 11. května od 11 hodin na stavebním úřadě, je ze zákona veřejné, to znamená, že mimo účastníků řízení se ho mohou účastnit i občané a uplatnit své připomínky. Možná je na čase to vyzkoušet - další stavby v Perucké, Pod Zvonařkou nebo třeba těsně pod Vyšehradem jsou už na prknech "architektů".

Obr. 1: Stávající stav, pohled z ul. Nad Petruskou

Obr. 2: Stávající stav, pohled z ulice Na Kleovce

Obr. 3: Maketa navrženého domu

Obr. 4: Nákres - pohled od západu (z ulice Na Kleovce)

Obr. 5: Půdorys - zákres nad katastrální mapou