Aktuality

7. března 2011

T.G. Masaryk a Vinohrady

T.G. Masaryk a Vinohrady O Tomáši Garrigue Masarykovi, prvním prezidentovi Československa v letech 1918-1935, bylo napsáno již mnohé. K dnešnímu 161. výročí jeho narození nabízím fakta týkající se jeho života na Vinohradech.
 

T.G. Masaryk žil v letech 1886-1889 na Královských Vinohradech, ve vile Osvěta, v dnešní ulici Jana Masaryka 22. Ulice se tehdy jmenovala Čelakovského, ostatně Masarykovu synu Janovi byl tehdy jeden rok (nar. 1885). Masarykův pobyt zde připomíná pamětní deska na vjezdové bráně, zasazená r. 1946 obvodní radou Prahy 12.

V době, kdy žil na Vinohradech, působil Masaryk jako mimořádný profesor na pražské univerzitě, přednášel zde dějiny filosofie, logiku, etiku, základy sociologie a psychologie. Roku 1886 vystoupil jako vůdčí osobnost skupiny vylučující pravost rukopisů Královéhradeckého a Zelenohorského.

S Vinohrady a jejich obyvateli jej pojily silné vazby i v pozdější době - spolu s nakladatelem Laichterem (U Riegrových sadů 4, dnes Chopinova 4) založil časopis Osvěta, jeho spolupracovníkem byl E. Beneš, byvší student gymnázia v Londýnské ulici (bydlel na Vinohradech až do začátku světové války), známé jsou i jeho kontakty s Karlem Čapkem (na Vinohradech od r. 1927).

Připojená fotografie z archivu (bohužel ve větším rozlišení se nedochovala), narozdíl od tradičních, které ukazují bělovousého starce v brigadýrce, zachycuje T.G. Masaryka v podobě desperáda s kloboukem, vůdce zahraničního odboje proti monarchii. Fotografii pořídil J.F. Langhans v době před světovou válkou, vydal nakladatel V. Krátkoruký, Královské Vinohrady č. 8. Na štítku pod obrázkem je psáno: T.G. Masaryk, president Národní rady v Paříži.

Obr: Vila Osvěta