Archiv 2007-8

25. března 2008

Vinohrady okem objektivu

Fotograf Aleš Ostrýt se ve středu 26. března 2008 přijde podělit o své fotografie do knihovny na Korunní ulici. Představení snímků začne v 17 hodin. Následně proběhne beseda autora s návštěvníky.
 
Letošním rokem to bude již třetí setkání uspořádané knihovníky z Prahy 10, jehož námětem budou Vinohrady. Tentokrát právě skrz optiku fotoaparátu.
Třicetisedmiletý Ostrýt začal s focením před pěti lety jako samouk. Mezníkem jeho tvorby se stala výstava „Praha fotografická“ v Ambitu kláštera u Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze. Jeho snímky byly otištěny v časopisu Digitální foto. Do 2. února 2008 měli Pražané rovněž možnost zhlédnout jeho první samostatnou autorskou výstavu „Doteky světla“ v Galerii pod radnicí na Žižkově.
Aleš Ostrýt sice neprošel žádnou teoretickou přípravou, avšak na jeho práci nejsou znát známky prchlivé nezkušenosti. Není nijak zvlášť tématicky vyhraněn, byť divákovi nejčastěji přibližuje nezvyklá zákoutí městské krajiny. Odkrývá opomíjené detaily, kterých bychom si běžně nevšimli, drobnosti, které máme před nosem a důvěrně známe, ale kterých si při každodenním spěchu nemáme šanci všimnout. Zachycuje zejména starou zástavbu Prahy, kde žije a pracuje jako technik správy domů, nebo scenérie Moravy, kam se uchyluje před velkoměstskou jednotvárností.
Ostrýt pořizuje své fotografie digitálně, tudíž mu není cizí ani následná úprava zobrazovaného v počítači. Není tak svázán přesnou realitou a může se oddávat blaženým pokusům s barevnou škálou, kompozicí a světlem.
Posledním, nejvýrazněji přínosným a kladným prvkem umělcovy tvorby je pak snaha odstranit krátkodobost citového rozpoložení ze snímku za pomoci doprovodných básní, podtrhujících celkový emoční nádech výjevu. Autorem komponovaný text vytváří s obrazem jasnější sdělení. Ostrýt píše o náladách, nikoliv rýmované popisky; divák má tak příležitost dialogicky porovnávat svoje a autorovo vidění zabíraného. Pokud navrch snímek pochází z místa spjatým s divákovým všedním životem, je Ostrýt ve své intimní blízkosti nedostižitelný.
Tomáš Pernis
http://www.mujweb.cz/www/vernissage/?X