Aktuality

28. května 2010

Volební ruch

Volební ruch Je až s podivem, jak historický tisk může promlouvat k dnešku - u příležitosti voleb cituji z Vinohradských listů, ročník 1907.
 

Chtěl jsem se původně zamýšlet nad četbou volebních lístků, které mi přistály začátkem týdne ve schránce, a o kterých nevím jistě, co si myslet: co když všichni tito stateční mužové a ženy budou zvoleni, a my tady na periferii zůstaneme úplně bez elit? Co když u nás vyhrají jedni a ve zbytku státu jiní? Budou pak ti naši v parlamentu něco platní? A co když nevyhrají ani jedni a nebudou se moci dohodnout? A nebo, nebude ještě horší, když se na nás dohodnou?

Naději mi vrátila až četba titulní strany Vinohradských listů, které na Vinohradech vycházely od roku 1885, z března 1907, kdy vrcholily přípravy k volbám do Říšského sněmu. Hle, s jakou vážností a vědomím důležitosti správného rozhodnutí přistupovali k volbám naši předkové:

Vyložení voličských listin a stanovení reklamační lhůty pro říšské volby na Král. Vinohradech

Voličské seznamy jsou veřejně vyloženy ve dnech od 20. března až do 2. dubna vždy denně od 8. hod ranní do 2. hod. odpol. a od 5 hod. odpol. do 7. hod. večerní, dny nedělní a sváteční nevyjímajíc, v těchto místnostech: Ve volebním okrsku čís. X v přízemní místnosti Národního domu č.p. 820 se vchodem z Korunní třídy;ve volebním okresu č. XI v městské radnici na Purkyňově nám. Zároveň stanoví se lhůta reklamační, za jejíhož trvání mohou býti v místnostech a hodinách výše uvedených podány proti vyloženému seznamu voličskému ústně neb písemně reklamace od osob, kterým náleží volební právo v příslušném volebním sboru, pro vřadění osob k volbě neoprávněných nebo pro nevřadění osob k volbě oprávněných.

Kandidatury na Král. Vinohradech

V příštích dnech rozhodne se definitivně o kandidaturách pro volbu poslanců na radu říšskou. Užší komité, které se o věci radilo, přijalo v souhlasu s městskou radou a Politickým spolkem vinohradským pro XI. volební okres za kandidáta pana

JUDRa. Josefa Herolda.

Pro X. okres uvažovalo se mezi kandidátem politickým a mezi kandidáty státního úřadnictva. Volební komité, jakkoliv uznávalo snahu státního úřadnictva za oprávněnou, rozhodlo se vzhledem k tomu, že mezi úřadnictvem tím nebylo svornosti a vzhledem k zvláštním poměrům tohoto volebního okresu, navrhnouti za kandidáta

J. E. JUDra. Josefa Fořta,

který jednak jako občan vinohradský a vynikající politik požívá důvěry u veškerého občanstva, jednak jako ministr a bývalý úřadník zajisté všemu úřadnictvu bude stejně sympatickým.

Kandidatury tyto  uvítá voličstvo vinohradské zajisté se všeobecným souhlasem.

Litovati jest jen, že strana národně-sociální pomocí několika nespokojenců z Řemeslnicko-živnostenské besedy občanskou svornost ruší, ač ví, že bezvýsledně, a že kandiduje pro X. volební okres p. Slámu, úřadníka Úrazovny, a pro XI. okres dokonce p. Kamelského, který bydlí - v Praze a zaměstnán je jako klempíř u firmy Dittmarovy. Tento poslední má zastupovati vinohradské živnostnictvo! Vinohradské občanstvo pokládá zejména tuto kandidaturu za špatný vtip.

Občanský klub ve Vršovicích svolal na včerejšek (22. t. m.) do hostince "Na kovárně" veřejnou schůzi voličů, k níž se dostavili kromě stoupenců nár. str. svobodomyslné četní nár. socialisté a soc. demokraté. Průběh schůze byl dosti pohnutý. Odpůrcové přerušovali co chvíli výklady kandidáta p. dra. E. Koernera nevěcnými poznámkami, takže předseda p. Exner nestačil zjednávati klid, úmyslně porušovaný. Řeč dra Koernera přijata s nadšeným souhlasem.

(dole je ještě reklama na mýdlo s dvěma holoubky z továrny Frant. Holoubek, Kr. Vinohrady. Při malé spotřebě jsou velmi vydatná! Tak ať nám zítra ruka slouží.)

Pozn. k obrázkům:

Obr. 1: Volební komitét Král. Vinohrad přijíždí na zasedání

Obr. 2: Pamětní deska JUDr. Josefa Herolda na Francouzské tř.

Obr. 3: neplacená reklama továrny Frant. Holoubek