Aktuality

10. listopadu 2010

Výbory zastupitelstva Prahy 2

Na pondělním zasedání zastupitelstva se nevolil jen starosta a radní, ale i další důležité funkce - předsedové a tajemníci výborů. Schváleny byly odměny zastupitelům - je jejich výše směšná? Pro někoho ano.
 

Ze zákona musí každé zastupitelstvo zřídit finanční a kontrolní výbor, navíc může zřizovat další výbory dle svého uvážení. Výbory jsou voleny zastupitelstvem a mají tedy větší váhu než komise, které jsou jen poradními orgány rady.

Noví zastupitelé se rozhodli kromě finančního a kontrolního výboru zřídit ještě výbor majetkový. Bude mít důležitou roli, protože v nadcházejícím období se chystají velké změny v majetku spravovaném městskou částí a je potřeba, aby je zastupitelstvo mělo pod kontrolou.

Každý výbor bude mít sedmnáct členů, které mohou navrhnout politické strany zastoupené v zastupitelstvu poměrem ODS 5, OSB 4, TOP 4, ČSSD 3, SZ 1. Volba členů výborů proběhne nejspíš ještě do konce roku. OSB navrhovalo jiné složení tak, aby ve výborech neměla koalice většinu, tento návrh ale neprošel. Opoziční strany ale získaly, jak je zvykem, předsednictví výborů. Za předsedy výborů byli navrženi a posléze i zvoleni paní Truhlářová (TOP 09 -kontrolní výbor), p. Svoboda (TOP 09 - majetkový výbor) a ing. Richter (OSB - finanční výbor).

Zvoleny byly také tajemnice těchto výborů - jde o pracovnice úřadu, takže nebyly navrhovány žádnou stranou. Ve funkcích byly potvrzeny dosavadní tajemnice kontrolního výboru dr. Horáková (vedoucí odboru kanceláře tajemníka) a tajemnice finančního výboru ing. Klímová (vedoucí odboru vnitřního auditu), za tajemnici nově ustaveného majetkového výboru byla zvolena ing. Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic.

Zastupitelé také odsouhlasili, jaké odměny jim za práci v zastupitelstvu náleží - odměny se týkají neuvolněných zastupitelů a radních, uvolněným je odměna vypočítána ze zákona. Radní získá 3700 Kč měsíčně, předsedové komisí 2960 Kč, členové komisí (bez ohledu napočet komisí, v nichž budou) 2370 Kč a zastupitel, který nebude v žádné komisi, 1270 Kč. Kromě toho mohou zastupitelé žádat o náhradu ušlého výdělku ve výši 250 Kč/hod.

K problematice odměn se vyjádřila nová zastupitelka za TOP 09, JUDr. Klára Samková. Jejich výši považovala za tak směšnou, že navrhla, aby se jich zastupitelé vzdali ve prospěch "psů, koček a jiných potřebných" a odbourali tak agendu spojenou s jejich vyplácením. Zkušenější zastupitelé jí upozornili, že odměny přísluší zastupitelům ze zákona a není možné je nečerpat. Ti zastupitelé, kteří o ně nestojí, se jich mohou vzdát individuálně následně. Na příštím zastupitelstvu se paní doktorky můžeme zeptat, zda tak učinila a na jaký obecně prospěšný účel.