Aktuality

24. března 2010

Výstava o bombardování Vinohrad prodloužena

Výstava o bombardování Vinohrad prodloužena 14. únor 1945 se do historie hlavního města a zvláště Vinohrad a Nového Města zapsal bombardováním americkým letectvem. Výstava na Novoměstské radnici, která přibližuje události toho dne, je prodloužena do 4. dubna.
 

Historici se dodnes přou, zda bombardování Prahy v únoru 1945 bylo záměrem, nebo omylem spojeneckých letců. 62 letounů svrhlo během pouhých pěti minut 152,5 tuny pum, zcela zničilo 93 a poškodilo 190 domů. Za oběť jim padlo 701 obyvatel města, skoro 1200 bylo raněno. Mezi nejvíce postižené části města patřilo Nové Město (Emauzy, Karlovo náměstí) a Vinohrady (okolí náměstí Míru, Vinohradská, Grébovka). Poškozen byl například Národní dům a Gröbeho vila, zcela zničena byla vinohradská synagoga v Sázavské (byl zde sklad nábytku zabaveného Židům a kompletně vyhořel) a také Waldesova vila v Americké ulici.

Výstava není příliš rozsáhlá, ale návštěvníkům přináší mnoho nových informací, zejména v podobě dosud nepublikovaných fotografií Stanislava Maršála, který je pořizoval bezprostředně po náletu na trase od Emauz až na Vinohrady. Pozornost přitahuje také mapa, ve které jsou zakreslena místa dopadu leteckých pum, a artefakty zapůjčené Vojenským muzeem, jako jsou kusy vrtule z Liberatoru nebo letecká kombinéza amerického válečného letectva.

 

Obr.: Vinohradská ulice po bombardování (foto převzato ze stránek www.spvd.cz)