Aktuality

29. září 2010

Záměr výstavby kolem nádraží Vyšehrad

Záměr výstavby kolem nádraží Vyšehrad Nový majitel bývalé nádražní budovy a přilehlých pozemků chce novorenesanční nádraží obestavět administračkami. Záměr musí být zveřejněn a veřejně projednán - jednání se koná 12. října.
 

Na zchátralé budově někdejšího nádraží Praha-Vyšehrad ve Svobodově ulici visí nenápadná nástěnka, kterou bylo učiněno zadost požadavku stavebního úřadu na zveřejnění záměru nové výstavby v této lokalitě. Nový majitel (nebo nájemce?) budovy a okolních pozemků chce bývalé nádraží přeměnit na polyfunkční objekt, a aby se to vyplatilo, přistavět z každé strany jednu novou administrativní budovu ve stylu sklo-beton-kov, pochopitelně s nezbytnými podzemními garážemi.

Podle přiložených počítačových simulací nejsou budovy příliš vysoké (odhadem pět resp. šest nadzemních podlaží), staré, památkově chráněné nádraží přesto značně převyšují a působí vedle něj dost nepatřičně. Stavebník na sebe upozornil už před cca dvěma lety, když v místech, kde chce stavět, bez jakéhokoliv povolení nebo ohlášení vykácel kaštanovou alej a zdemoloval památkově chráněnou hrázděnou čekárnu.

Protože takovýto záměr musí být podle zákona projednán veřejně, je stanoven i termín veřejného projednání. To se bude konat 12. října od 10 hodin v místnosti č. 409 na úřadě městské části Praha 2. Veřejného projednávání se mohou účastnit i osoby, které nejsou účastníky územního řízení, jejich práva jsou však dosti omezena, mj. je možné, že pokud se bude chtít zúčastnit více osob, budou si muset zvolit společného zmocněnce. Také nemohou, na rozdíl od účastníků řízení, nahlížet do spisu. Námitky je nutné uplatnit nejpozději při veřejném projednání.

Dokument:

Informace o zahájení územního řízení

Obrázky - repro z nástěnky