Aktuality

20. září 2010

Zastupitelstvo Prahy 2 se sejde naposled před volbami

Zastupitelstvo Prahy 2 se sejde naposled před volbami V úterý 21. září od 16 hodin se uskuteční poslední zasedání zastupitelstva ve složení, v němž zastupitelstvo fungovalo uplynulé čtyři roky. Hlavním tématem bude opět privatizace obecních domů.
 

Zasedání zastupitelstva, které proběhlo na konci června, mělo jako hlavní téma privatizaci dvou domů z majetku obce, respektive domů z nich. Hlavními odpůrci byli překvapivě členové sdružení Občané za spokojené bydlení, kteří jinak po privatizaci volají, ovšem zřejmě jiných domů. Na zítřejším zasedání by privatizace dvou domů, které jsou v dosti špatném stavu, měla být definitivně schválena. Jde o domy Podskalská 7 (Nové Město č.p. 392) a Gorazdova 1 (Nové Město č.p. 357). První z nich bude prodán po bytových jednotkách, druhý jako celek družstvu nájemníků. ještě předtím zástupce starostky ing. Paluska předloží materiál "k hlavním zásadám pro prodej obecního majetku v podmínkách městské části Praha 2".

Několik bodů se týká Havlíčkových sadů: měl by být odsouhlasen výběr dodavatele na první část rekonstrukce parku a bude se také schvalovat dodatek smlouvy s nájemcem Gröbeho vily, s CEELI Institutem. Zastupitelstvo také schválí svěření pozemku z majetku hlavního města do správy městské části v katastru Vyšehradu - mělo by jít o staré schodiště, které po obnově bude sloužit jako další cesta z nábřeží do vyšehradské pevnosti.

Praha 2 také přispěje Československé církvi husitské na statické zajištění kostela sv. Václava Na Zderaze, schválí odměny pro městské policisty sloužící v Praze 2 a navýší příspěvek Centru sociálních služeb Praha 2.

Zasedání zastupitelstva je veřejné, jako host se ho může zúčastnit kdokoliv a za podmínek daných jednacím řádem na něm může i vystoupit. Zasedání se koná v jednacím sále v šestém patře radnice na nám. Míru 20.

Odkazy:

Kompletní program zasedání na stránkách Prahy 2

Obrázek z minulého zastupitelstva: místostarosta ing. Paluska argumentuje proti OSB