Aktuality

22. března 2010

Změna územního plánu ukousne další kus parku

Změna územního plánu ukousne další kus parku Dvě parcely na konci Perucké ulice, které jsou dosud vedeny jako zeleň a jsou součástí parku Perucká stráň,  budou zastavěny.
 

Mezi změnami územního plánu hlavního města, které v pátek prošly radou hlavního města a ve čtvrtek budou nejspíš schváleny zastupitelstvem HMP, je i převedení několika pozemků v Perucké ulici na Vinohradech ze zeleně na typ SV, což znamená, že mohou být prakticky libovolně zastavěny, i když v popisu se uvádí, že půjde o "urbanistické dokončení zástavby podél komunikace rodinnými domy". Dva z pozemků jsou dost velké a ukousnou na jedné straně kus parku označovaného jako Perucká stráň, na druhé straně divokou zeleň, která funguje jako biokoridor, to vše v těsné blízkosti Havlíčkových sadů.

Význam zeleně v této lokalitě spočívá především v tom, že je součástí pásu zeleně táhnoucího se po úbočí vinohradských a novoměstských svahů od Grébovky až k Albertovu. Tato zeleň pohlcuje prach a hluk z vršovického/nuselského údolí a přispívá tak k tomu, že na "náhorní planině" Vinohrad jsou příznivější podmínky pro život. Bez ohledu na to jsou tyto svahy postupně zastavovány - například v Perucké během devadesátých let vyrostl obludný objekt (číslo orientační 21), před cca dvěma lety naproti němu vznikl výkřik "moderní architektury" (ve skutečnosti spíše ukázka zbytnělého ega) architekta Hubičky. Podobně rezidence Helsinky, ukrytá nyní v zeleni na vrcholu stráně, byla původně prezentována jako výstavba rodinného domu, posléze ale zabrala většinu pozemku. Je pravda, že tyto parcely byly v meziválečné době určeny k výstavbě vil a tak byly i pořizovány předky dnešních restituentů, ale to bylo v době, kdy za náměstím krále Jiřího začínala pole.

Radní tuto změnu schválili, přestože mezi stanovisky dotčených orgánů bylo i několik nesouhlasných - proti bylo ministerstvo kultury, Národní památkový ústav i Hygienická stanice hlavního města, která upozorňuje na skutečnost, že není vhodné v této lokalitě dále zmenšovat plochy zeleně kvůli vlivu na kvalitu ovzduší a veřejné zdraví. Památkové orgány zase upozorňují na to, že změna je v rozporu s vyhláškou hlavního města o památkových zónách. Radní se s připomínkami vypořádali svérázně - píšou, že je vzali na vědomí, což přeloženo znamená, že se rozhodli je ignorovat.

Nynější vedení Prahy 2 změnou nadšeno není. Zástupce starostky zodpovědný za územní rozvoj, arch. Vondrášek, konstatoval, že zpočátku bylo stanovisko městské části záporné, časem ale zjistili, že změně územního plánu nezabrání. Je to alespoň rozdíl proti předchozí garnituře (za územní rozvoj byl odpovědný ing. Krátký), která s touto změnou počítala už před lety, podporovala jí a nechala za několik milionů postavit parkem schodiště, aby bylo možné zrušit cestu, která jde přes pozemky ve stráni pod Peruckou ulicí.

Jak dopadne hlasování v zastupitelstvu hlavního města, je vzhledem k rozložení sil celkem nabíledni - zastupitelé za ODS, kteří zde mají pohodlnou většinu, budou hlasovat pro, protože návrh předkládá rada složená také z členů ODS. Jak informovala Zuzana Drhová, která je v zastupitelstvu za Stranu zelených, zastupitelé za zelené se chystají proti této změně vystoupit, nebude to ale nejspíš nic platné.

Obr. 1: Parcely dotčené změnou územního plánu: 1331/1, 1349/3, 1328/1, 1329, 1330, 1331/2, 3, 5, 8-19, 21, 4230/12,2

Obr. 2: Letecký snímek z roku 2007. Jak je vidět, podél Perucké ještě pár pozemků je, dá se tedy čekat, že další požadavky na změny územního plánu přijdou brzy.

 Obr. 3: Perucká 21

Obr. 4: Perucká, vila arch. Hubičky