Aktuality

25. března 2010

Ztracenka otevře svoje brány v červnu

Ztracenka otevře svoje brány v červnu V červnu by měla být dokončena čtyři roky trvající rekonstrukce zahrady Ztracenka v Horské ulici. Zahrada se bude na noc zavírat a nebude určena pro venčení psů
 

Zahrada Ztracenka je svým způsobem opravdu ztracená - nachází se v nejjižnější části horního Nového Města, skrytá mezi Albertovem, Karlovem a novoměstskými hradbami, dosud přístupná jen z Horské ulice. Právě určitá zapadlost a omšelost byla vždy devizou tohoto malého parku, spolu s krásným výhledem na Nové Město vytvářely kouzlo tohoto místa.

Historie zahrady sahá až do osmnáctého století, jako zahrada a vinice byla upravena už roku 1791 a je zakreslena už v plánech Prahy z roku 1816. Za socialismu fungovala jako školní hřiště, což na ní bylo i dlouho patrné i poté, co se stala veřejným parkem spravovaným Prahou 2, protože zde dlouhou dobu byla prováděna jen nejnutnější údržba a rekonstrukce se odkládala. Rekonstrukce byla dost kvapně zahájena těsně před komunálními volbami roku 2006, poté novým vedením radnice pozastavena kvůli nevyjasněným rozporům s územním plánem, a zahrada tak zůstala několik let zcela nepřístupná, protože vstup do ní nebyl bezpečný.

Během té doby se podařilo upravit plán rekonstrukce tak, aby zahrada byla průchozí od matematicko-fyzikální fakulty, a také byl připraven nový vstup z Horské do spodního (západního) rohu zahrady. Městská část také získala peníze na práce z prostředků hlavního města a z evropských fondů. V průběhu rekonstrukce se bohužel zjistilo, že není možné dlouhodobě zachovat stromy rostoucí v horní části zahrady - kromě náletových stromů vyrůstajících z paty opěrné zdi tak musely být vykáceny také jasany, které byly dominantou celého parku.

Nyní se po zimní pauze, kdy nebylo možné provádět stavební ani zahradnické práce, celé dílo dokončuje a plánuje se, že v červnu bude zahrada otevřena. Zvědavci mohou nahlédnout skrz zamřížované vchody a posoudit, nakolik se rekonstrukce povedla. O zahradě už také jednala komise životního prostředí městské části a navrhla provozní řád - zahrada by se měla na noc zamykat (o půlnoci od jara do podzimu, ve 22 hodin ve zbytku roku), neměla by zde být povolena jízda na kolech, koloběžkách ani jiných nemotorových vozidlech (tento zákaz se však samozřejmě nevztahuje na děti mladší deseti let). Dále se zde (překvapivě) nebude smět tábořit, rozdělávat ohně a nocovat, stejně jako pořádat reklamní a propagační akce. Komise také navrhla, aby sem nebyl možný vstup se psy, resp. jejich volné pobíhání. Budete-li se tu tedy kochat výhledy na město, nemusíte se bát, že na vašich botech ulpí něco nevábného.

Dokument:

Informace městské části o rekonstrukci (PDF, ze stránek MČ)

 

 Obr. 1: plánek rekonstrukce

Obr. 2: Současný stav (neděle 21.3.2010)